Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Kollektivavtalet sluts mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund. Kollektivavtalet avgör den lägsta gränsen för vilka villkor som får gälla på arbetsplatsen.

Ett kollektivavtal är ett paket med flera avtal

Ett kollektivavtal är egentligen inte bara ett avtal, utan du kan snarare se det som ett paket bestående av flera avtal som omfattar en bransch eller yrkesområde. Det är genom kollektivavtalet du får möjlighet att påverka villkoren på din arbetsplats, men då måste ditt fackförbund och din arbetsgivare vara anslutna till samma avtal.

Du ska därför se till att välja fackförbund utifrån vilket kollektivavtal som finns på din arbetsplats.

Dessa frågor omfattas av kollektivavtalet

  • Lön. Avtalet omfattar minimilönen på arbetsplatsen och din rätt att årligen få förhandla om lönen. Det finns i dag ingen laglig rätt till löneökning.
  • Semester. Förutom din rätt till 25 semesterdagar kan det i många kollektivavtal finnas ytterligare semesterdagar framförhandlade. Utöver det framgår ofta hur semesterlönen räknas ut och hur semesterersättning betalas ut.
  • Uppsägningstid. I lagen om anställningsskydd (LAS) framgår det hur lång uppsägningstid du som anställd har rätt till om du blir uppsagd eller säger upp dig själv. Kollektivavtalet kan även reglera uppsägningstider och går i sådana fall före lagens bestämmelser.
  • Pension. I kollektivavtalen finns det en tjänstepensionsplan som är framförhandlad av experter på området.

Detta är bara ett axplock av vad som kan finnas i ett kollektivavtal. Om din arbetsplats har en fackligt förtroendevald ska han eller hon ha en kopia på kollektivavtalet som gäller för just din arbetsplats.

Om din arbetsplats saknar en förtroendevald kan du kontakta ditt fackförbund. Du kan även vända dig till personalhandläggaren på din arbetsplats, som ska ha en kopia för kollektivavtalet på din arbetsplats.

Kollektivavtal innebär en tryggare arbetsplats

Ett kollektivavtal innebär en extra trygghet för arbetstagaren eftersom arbetsgivaren aldrig kan erbjuda sämre villkor än vad som står i kollektivavtalet. Det betyder att arbetstagaren i princip bara behöver komma överens med sin arbetsgivare om lön, som även den har en minimigräns. Resten av villkoren finns redan i kollektivavtalet.

Dessutom innehåller många kollektivavtal förmåner som är svåra att förhandla fram själv för arbetstagaren.

Vilket kollektivavtal tillhör jag?

Det finns över 600 kollektivavtal, inom privat näringsliv såväl som inom stat, kommuner och landsting, så det kanske inte alltid är så lätt att veta vilket man tillhör. För att få bättre koll på ditt avtal kan du alltid höra med din arbetsgivare, ditt fackförbund eller fackliga ombud. Som medlem i ett fackförbund bör du även kunna se information om ditt kollektivavtal när du loggar in på Mina sidor på förbundets hemsida.

Ett kollektivavtal är bra för arbetstagarens ekonomi

En arbetsplats med kollektivavtal är bra för arbetstagarnas ekonomi, eftersom avtalen ofta omfattar ett antal försäkringar. Som arbetstagaren kan du exempelvis få en extra ersättning under föräldraledigheten, vid långtidssjukdom eller vid arbetsskador.

Hitta ett fackförbund som jobbar för kollektivavtal
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här