Vad är facklig vetorätt?

Facklig vetorätt innebär att ett fackförbund i vissa fall kan hindra arbetsgivare att anlita en entreprenör eller annan arbetskraft utanför företaget. Facket har bara vetorätt om de har kollektivavtal med arbetsgivaren det gäller. Facklig vetorätt regleras i medbestämmandelagen (MBL) 38-40 §. Där står bland annat i vilka fall som facket har vetorätt och vilka begränsningar den har.

Vad betyder vetorätt?

Vetorätt innebär att en part har rätt att förbjuda ett beslut, utan att behöva stöd från den part som fattar beslutet.

Fackförbund har bara vetorätt i en specifik fråga, nämligen när en arbetsgivare de har kollektivavtal med vill anlita någon som inte är anställd i verksamheten. Om facket anser att det bryter mot deras överenskommelse med arbetsgivaren kan de stoppa beslutet.

När gäller facklig vetorätt?

Facklig vetorätt gäller när en arbetsgivare vill anlita utomstående arbetskraft för arbetsuppgifter som omfattas av ett kollektivavtal de har med ett fackförbund.

Då måste facket i fråga få ta ställning till om det går ihop med kollektivavtalet att anlita den utomstående aktören.

Om facket anser att anlitandet av aktören inte kommer att leva upp till kollektivavtalet, lagen och allmänt godtagna villkor har de rätt att lägga ett veto. Då får arbetsgivaren inte besluta att anlita aktören.

Arbetsgivaren måste förhandla med facket först

När en arbetsgivare planerar att hyra in eller anlita någon utomstående arbetskraft är de skyldiga att först förhandla med fackförbundet de har kollektivavtal med.

Under den förhandlingen måste arbetsgivaren ge facket all information som är relevant för att facket ska kunna ta ställning i frågan.

Fackförbundet får sedan bedöma om de tycker att det är förenligt med kollektivavtalet, lagen och de allmänna villkoren att anlita arbetskraften.

Facket kan stoppa beslut som strider mot arbetsvillkoren

Facket kan lägga in veto och stoppa beslutet i två fall:

  • Att anlita företaget kan antas innebära att kollektivavtalet eller lagen inte följs.
  • Anlitandet strider mot vad som är allmänt godtaget inom de områden som fackets och arbetsgivarens avtal gäller.

Man kan alltså säga att facket bara får lägga in ett veto mot att arbetsgivaren anlitar företag vars arbetsvillkor inte är i linje med fackets och arbetsgivarens överenskommelse. Facket måste i så fall kunna underbygga sin ståndpunkt.

Facket kan däremot inte lägga in veto av andra anledningar, exempelvis för att hålla arbetsuppgifterna inom företaget i stället.

Fackets vetorätt är begränsad

Det finns dock tillfällen då arbetsgivaren inte är skyldig att förhandla med facket. Men i de fallen kan facket ändå själva begära förhandling, och i så fall måste arbetsgivaren ställa upp på det innan de fattar beslut.

Tillfällen då arbetsgivaren inte måste förhandla med facket

  • Arbetet som ska lejas ut är kortsiktigt och av tillfällig natur, och går inte in under lagen om privatarbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.
  • Det krävs särskild sakkunskap för att utföra arbetet, och det går inte in under lagen om privatarbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.
  • Fackförbundet har redan godkänt arbetsgivarens plan att anlita entreprenören tidigare för arbetsuppgiften i fråga.

Lagen om offentlig upphandling kan också begränsa vetorätten i vissa fall. I så fall måste entreprenören det gäller ha misskött sig eller vara i konkurs för att facket ska kunna lägga in ett veto.

Hitta det bästa fackförbundet för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.