Vad gäller vid arbetsskada?

Arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket beroende på vilken skada det rör sig om. En arbetsskada innebär att en anställd har skadat sig på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet. Även sjukdom som på något sätt har orsakats av arbetet är en arbetsskada. 

Gör en arbetsskadeanmälan och meddela skyddsombudet

När en skada sker på en arbetsplats har arbetsgivaren en skyldighet att göra en arbetsskadeanmälan som antingen ska skickas till Försäkringskassan eller Arbetsmiljödomstolen.

Arbetsgivaren, den drabbade och eventuellt skyddsombud kommer överens om anmälan ska skickas till Försäkringskassan eller Arbetsmiljödomstolen.

Dessutom ska ska arbetsplatsens skyddsombud få en kopia av anmälan.

Arbetsgivaren ska utreda händelsen

När en arbetsskada sker på en arbetsplats har arbetsgivaren en skyldighet att utreda vad som orsakade skadan. Därefter måste förebyggande åtgärder genomföras på en gång.

Sådant som inte kan åtgärdas omgående måste framgå i en handlingsplan. Där ska det även stå när åtgärderna väntas vara genomförda och vem som är ansvarig för att de genomförs.

Fackförbundet kan hjälpa dig vid arbetsskada

Är du medlem i ett fackförbund kan du få hjälp om du varit med om en arbetsskada. Fackförbundet kan ge dig information om arbetsskador, arbetsanpassning och rehabilitering. Dessutom får du råd och stöd om det skulle uppstå en tvist med din arbetsgivare i samband med din arbetsskada. Vissa fackförbund kan även erbjuda gratis juridisk hjälp.

Hitta ett fackförbund som hjälper dig med arbetsskador
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.

Medarbetaren har rätt till sjuklön om personen blir sjukskriven

Om medarbetaren blir sjukskriven på grund av skadan har personen rätt till sjuklön. Sjuklönen ska som vanligt betalas ut av arbetsgivaren de 14 första dagarna. Efter dag 14 betalar istället Försäkringskassan ut sjukpenningen.

Sjuklönen utgör 80 procent av arbetstagarens lön från dag 2 till dag 14. Första dagen, den så kallade insjuknandedagen, utgör karensdag.

Den skadade kan ha rätt till ersättning

Den som skadar sig kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Försäkringskassan betalar bland annat ut livränta, vilket är en ersättning man kan få om man går miste om inkomst på grund av en arbetsskada. Dessutom kan Försäkringskassan hjälpa till att betala bland annat kostnader för både tandvård och sjukhusbesök utomlands.

Har arbetsplatsen kollektivavtal är det även möjligt att den anställde kan ha rätt till ersättning från AFA Försäkring. Kontakta AFA Försäkring för att ta reda på detta.