Vad gör ett fackförbund?

Ett fackförbund arbetar för att förbättra situationen på jobbet för de personer de representerar. De kan svara på frågor om arbetsmarknaden, förhandla om kollektivavtal och stötta medlemmarna i konflikter med arbetsgivare.

Vad är ett fackförbund?

Ett fackförbund är en organisation som består av medlemmar med gemensamma intressen i arbetslivet. Till exempel kan medlemmarna ha samma yrke eller jobba på samma typ av arbetsplats. Genom att organisera sig i ett fackförbund kan medlemmarna lättare driva igenom viktiga frågor på jobbet än om var och en skulle förhandla på egen hand.

Medlemmarna i ett fackförbund får vara med och säga till om vilka frågor fackförbundet ska jobba med. De får också välja vilka personer som ska representera dem i förhandlingar och andra sammanhang.

Ett fackförbund består även av flera sammanslutna fackföreningar. Fackföreningarna finns lokalt på enskilda arbetsplatser, medan fackförbundet är den samlade organisationen som jobbar med föreningarnas gemensamma frågor.

Många fackförbund är i sin tur anslutna till en centralorganisation där de samarbetar med andra fackförbund.

Vilka är fackförbundets uppgifter?

Fackförbundets huvuduppgift är att föra sina medlemmars talan så att de lättare ska få igenom sina krav och bevaka sina rättigheter i arbetet. Det finns många sätt som facket jobbar på för att göra det.

Exempel på saker som facket gör

  • Förhandlar om kollektivavtal. Fackförbundet förhandlar med arbetsgivare om vilka grundläggande villkor som ska gälla på arbetsplatsen. De överenskomna villkoren skrivs sedan ner i ett kollektivavtal som gäller alla som jobbar i verksamheten.
  • Ger juridisk hjälp i tvister. Om du hamnar i konflikt med din arbetsgivare kan fackförbundet gå in och företräda eller stödja dig. Att ha facket i ryggen ger dig som arbetstagare en starkare ställning gentemot arbetsgivaren.
  • Ger råd till medlemmarna. Fackförbund är experter på arbetsvillkor, lön och det arbetsområde de riktar sig mot. Som medlem har du alltid någon att fråga om du är osäker på något som gäller ditt jobb.
  • Organiserar strejker. Om det inte går att lösa en större konflikt på ett annat sätt kan facket ta till stridsåtgärder, exempelvis utlysa en strejk för sina medlemmar.
  • Erbjuder förmåner. Facket erbjuder ofta förmåner som hjälper deras medlemmar i arbetslivet. Till exempel kan de erbjuda kompetensutveckling för dig som vill ta dig vidare i karriären och en inkomstförsäkring som skydd mot arbetslöshet.
Hitta det bästa fackförbundet för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.

Kollektivavtalet är fackets viktigaste uppgift

Att förhandla och ta fram kollektivavtal är kärnan för fackförbundens arbete. Det är via kollektivavtal på arbetsplatser som facket kan påverka vilka anställningsvillkor som ska gälla. För medlemmarna är kollektivavtal en trygghet eftersom villkoren aldrig kan bli sämre än det som står i avtalet.

Facket förhandlar dels om centrala kollektivavtal med större arbetsgivarorganisationer, dels om lokala kollektivavtal med enskilda arbetsgivare. Centrala avtal sätter de grundläggande villkoren, medan de lokala avtalen styr mer i detalj vad som gäller på en särskild arbetsplats.

Frågor som tas upp i ett kollektivavtal är bland annat lönesättning, uppsägningstid, semester och tjänstepension.