Vad kostar det att vara medlem i ett fackförbund?

Ett medlemskap i ett fackförbund kostar olika mycket beroende på din inkomst och vilket fackförbund du blir medlem i. Eftersom månadsavgiften oftast är inkomstbaserad kan den ändras om din inkomst ökar eller minskar. Som student eller pensionär kostar det oftast mindre att vara medlem i ett fackförbund.

Se vad olika fackförbund kostar
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här

Månadsavgiften baseras på din inkomst

De allra flesta fackförbund har en månadsavgift som är inkomstbaserad. Det innebär att din inkomst är avgörande för hur mycket du betalar för ditt medlemskap.

Ett medlemskap i Unionen kostar i dagsläget 225 kronor i månaden för den med en inkomst på 20 901–25 000 kronor i månaden. En person med en inkomst på 0–12 000 betalar istället bara 50 kronor i månaden för sitt medlemskap.

Som inkomst används föregående års inkomst, vilket innebär att din inkomst under ett år ligger till grund för kommande års medlemsavgift.

Med inkomst menas generellt lön från en eller flera arbetsgivare, inklusive fasta lönetillägg.

Exempel på annan inkomst som räknas

  • Sjukpenning
  • Föräldrapenning
  • Arbetslöshetsersättning
  • Avgångsvederlag

Exempel på rörliga lönetillägg som inte räknas

  • OB
  • Jour
  • Övertidsersättning

A-kassa ingår inte i fackförbundens medlemskap

Generellt ingår inte avgiften till a-kassa i din medlemsavgift. Ett medlemskap kan dock vara nödvändigt vid framtida arbetslöshet.

Tänk på! Till skillnad från många fackförbunds medlemsavgifter är inte a-kasseavgiften inkomstbaserad.

Du kan själv välja vilken a-kassa du vill gå med i, du behöver inte tillhöra fackförbundets a-kassa. Om du trots allt väljer fackförbundets a-kassa får du ofta månadsavgiften till både fackförbundet och a-kassan på samma inbetalningskort.

Många fackförbund erbjuder inkomstförsäkring

Många fackförbund erbjuder en inkomstförsäkring för dig som tjänar mer än a-kassans ersättningstak på 25 025 kronor i månaden. Försäkringen ersätter 80 procent av din tidigare lön om du blir arbetslös.

Månadsavgiften för inkomstförsäkringen varierar beroende på din lön och även hos olika fackförbund. Hos vissa fackförbund ingår inkomstförsäkringen i månadsavgiften om du tjänar mer än ersättningstaket och hos andra får du frivilligt betala en högre månadsavgift om du vill ha rätt till inkomstersättning.

Tänk på! En del fackförbund erbjuder ingen inkomstförsäkring. Då kan du istället teckna en privat inkomstförsäkring.

Studenter och pensionärer får rabatterad medlemsavgift

Hos de flesta fackförbund får studenter och pensionärer en rabatterad månadsavgift. Oftast är avgiften fast och inte inkomstbaserad.

Månadsavgiften kan ändras vid förändrad inkomst

Eftersom många fackförbund har en månadsavgift som är inkomstbaserad innebär det att avgiften kan förändras om din inkomst gör det. Vid arbetslöshet, ny anställning, sjukskrivning eller föräldraledighet ska fackförbundet kontaktas.

Hitta det bästa fackförbundet för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här