Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Alla Sveriges arbetsgivare ska ansvara och arbeta för en bra arbetsmiljö. Det innebär att de ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga både ohälsa och olyckor. Alla lagar och skyldigheter finns i arbetsmiljölagen.

Arbetsgivarens skyldigheter framgår i arbetsmiljölagen

I Arbetsmiljölagen framgår det vilka skyldigheter arbetsgivaren och andra skyddsansvariga har för att förebygga både olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen.

Syftet med lagen var från början att förbättra den fysiska arbetsmiljön, men sedan slutet av 70-talet omfattar den även psykisk hälsa. 

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren har däremot möjlighet att fördela uppgifter i företagets miljöarbete, exempelvis om man behöver åtgärda något på arbetsplatsen som utgör en risk. Arbetsfördelningen bör framgå tydligt, så att alla berörda parter vet vad som förväntas av dem.

Temperaturen får inte vara för varm eller kall på en arbetsplats

För att arbetsmiljön ska vara så behaglig att arbeta i som möjligt finns det gränser för hur varmt och kallt det får vara på en arbetsplats. I lokaler där man arbetar ska temperaturen ligga runt 20-24 grader på vintern. Är arbetet mer rörligt bör temperaturen inte vara lägre än 14-15 grader.

På sommaren bör temperaturen ligga runt 20-26 grader.

För utomhusarbete är det däremot svårare att sätta någon gräns. Inom byggbranschen är det därför vanligt att en temperaturgräns regleras i ett avtal mellan berörda parter.

Arbetstagaren har rätt till paus efter fem timmars arbete

Med raster menas ett avbrott där arbetstagaren inte behöver stanna kvar på arbetsplatsen. Som arbetstagare har man rätt till rast efter fem timmars arbete i följd.

Längden på rasterna och hur många de ska vara beror på arbetsförhållandena på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska även se till att arbetstagaren kan ta arbetspauser utöver rasterna.

Tänk på! Pauser räknas in i arbetstiden.

Arbetsplatsen ska ha rutiner för hur man hanterar mobbing

I Arbetsmiljölagen regleras bland annat hur man ska hantera mobbing och kränkande särbehandling. För att förhindra sådant ska arbetsgivaren tydligt klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen.

Arbetsplatsen ska även ta fram rutiner för hur man går tillväga om kränkande särbehandling trots allt sker. Alla på arbetsplatsen ska få möjlighet att medverka i arbetet att ta fram dessa rutiner.

Rutinerna ska klargöra

  • vem man ska vända sig till
  • vem man vänder sig till om det är chefen eller annan person man är beroende av som kränker
  • vad som händer om man berättar
  • vilken hjälp den som blir utsatt får.

Ditt fackförbund hjälper dig att kräva dina rättigheter

Är du medlem i ett fackförbund kan du få reda på mer information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd gällande arbetsmiljön. Är arbetsmiljön dålig på din arbetsplats kan fackförbundet dessutom hjälpa dig att kräva dina rättigheter enligt de lagar, anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal som finns.

Vissa fackförbund kan dessutom erbjuda kurser om arbetsmiljö för dig som är ombud på arbetsplatsen.

Hitta ett fackförbund som hjälper dig med dessa frågor
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.