Vilka anställningsformer finns det?

I Sverige finns det bara två anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Det finns dock flera variationer inom anställningsformerna. Vilken form av anställning en arbetstagare har påverkar vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagaren har mot arbetsgivaren.

Sverige har två typer av anställningsformer

Till skillnad mot andra länder är Sverige mycket restriktiva angående vilka anställningsformer som finns. Därför innefattar de två befintliga anställningsformerna i stället ett brett spektrum av olika typer av anställningar.

  • Tillsvidareanställning. Det som vanligtvis kallas för en fast anställning. En tillsvidareinställning innebär i praktiken att anställningen inte upphör av sig själv, utan att arbetsgivaren eller arbetstagaren måste avsluta den.
  • Tidsbegränsad anställning. Som namnet antyder lyder dessa anställningar under en tidsbegränsning. Arbetar en arbetstagare som tidsbegränsad anställd kan personen dock enligt lag få en fast anställning när vissa kriterium har uppfyllts.

Alla arbetande i Sverige har i praktiken antingen en tidsbegränsad eller tillsvidareanställning.

Det finns flera former av tidsbegränsade anställningar

För den som funderar på att ta en anställning under en viss tid är det viktigt att vara medveten om de olika formerna av tidsbegränsade anställningar. Det finns fyra olika typer av tidsbegränsade anställningar. 

  • Allmän visstidsanställning. Den enklaste formen av tidsbegränsat arbete. Du får max vara anställd på allmän visstid i två år inom en period av fem år, därefter övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
  • Vikariat. Ett vikariat innebär att du fyller en fast anställds plats, exempelvis om personen är sjukskriven. 
  • Säsongsanställning. Är du anställd under en viss säsong jobbar du enbart inom den tidsperioden. Det kan till exempel vara att du är anställd som badvakt under sommarhalvåret. 
  • Provanställning. En provanställning innebär att du har en prövotid på sex månader. Om arbetsgivaren väljer att låta dig jobba kvar blir du automatiskt tillsvidareanställd.

Alla tidsbegränsade anställningar kännetecknas av att anställningen bara gäller under en begränsad period. Hur länge anställningen gäller regleras i avtalet, därför är det viktigt att du läser igenom avtalet ordentligt innan du skriver under det. 

Fördelar och nackdelar har anställningsformerna

Tillsvidareanställning är tryggare för arbetstagaren, eftersom anställningen inte har något slutdatum och inte kan sägas upp på vilka grunder som helst. Dessutom gäller en viss uppsägningstid om arbetstagaren ändå skulle bli uppsagd, antingen enligt lagen eller gällande kollektivavtal.

En tidsbegränsad anställning är i stället en otrygg anställningsform, eftersom arbetstagaren inte säkert kommer att få fortsätta arbeta efter anställningstidens slut. Däremot kan den tidsbegränsade anställningen i regel inte sägas upp medan anställningstiden pågår, vilket är fallet för tillsvidareanställningen.

För arbetsgivarens del kan en tidsbegränsad anställning vara ett sätt att pröva arbetstagarens kompetens under en viss tid. Dock innebär tillsvidareanställning att verksamheten får behålla den kompetens och erfarenhet som arbetstagaren har. Nackdelen är att det är svårare att säga upp en tillsvidareanställd arbetstagare som kanske inte har den kompetens som arbetet kräver. 

Kunskap om anställningsformerna minskar risken för att bli utnyttjad 

Tyvärr händer det att arbetsgivare utnyttjar den dåliga kunskapen om olika anställningsformer. Arbetsgivare kan till exempel försöka få någon att provjobba gratis under en tid. Det är inte olagligt att göra så, men självklart ofördelaktigt för den anställda.

Tips! Med kunskap om svenska anställningsformer kan du minska risken för att bli utnyttjad på arbetsmarknaden.

Om du som arbetssökande vet vad du har för rättigheter kan du till exempel förhandla om en provanställning, vilket fortfarande ger arbetsgivaren rätt att avsluta din anställning om du presterar under förväntan. Den avgörande skillnaden är att provjobbet blir avlönat.

Fackförbundet hjälper dig oavsett anställningsform

Oavsett vilken anställningsform du har kan ett medlemskap i ett fackförbund vara nyttigt för dig. Du kan få fördjupad information om dina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Det kan vara extra viktigt om du har en osäker anställningsform där du lättare kan förlora ditt jobb. 

Fackförbundet kan dessutom hjälpa dig om du exempelvis inte får den lön du ska ha eller om din visstidsanställning inte övergår i en fast anställning trots att du varit anställd på allmän visstid i mer än två år.

Hitta bästa fackförbundet för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.