Seko

Seko, Service- och kommunikationsfacket, hette tidigare Statsanställdas förbund. 1995 bytte man namn, då många statliga bolag avreglerades och tidigare statligt anställda medlemmar i stället fick privata bolag som arbetsgivare. Längre tillbaka är Seko en hopslagning av ett flertal andra fackförbund. Dessa var Svenska Postförbundet, Järnvägsmannaförbundet, Teleförbundet och Sjöfolksförbundet.

Förbundets viktigaste uppgift är att alla medlemmar ska ha bra löner och villkor på sina arbetsplatser. Seko jobbar med att förhandla fram trygga kollektivavtal och stödja medlemmarna när de får problem.