Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen vill samla alla befäl och annan chefspersonal inom sjöfarten i ett enda fackförbund. De bildades 2011 då Sjöbefälsförbundet slog ihop sig med Sveriges Fartygsbefälsförening. En särskild del av förbundet, Sjöbefälsföreningen Offentliganställda, organiserar befäl inom stat och kommun.

Fackförbundet har avtal med de centrala aktörerna inom sjöfarten. De jobbar bland annat för att förbättra utbildningen till sjöbefäl, och för att sjöbefäls olika befattningar ska ses som likvärdiga. De vill att löner och löneutveckling ska baseras på bland annat kompetens, befattningsansvar och omdöme.