Sveriges Psykologförbund

Sveriges Psykologförbund bildades 1955 och tillhör centralorganisationen Saco. Förbundet organiserar i dag 80 procent av psykologerna i Sverige. Det innefattar bland annat PTP-psykologer, det vill säga praktiskt tjänstgörande psykologer som nyss har tagit examen, och utlandsutbildade psykologer. 

Förutom att ge råd och verktyg i arbetslivet till medlemmar driver förbundet utvecklingsfrågor inom psykologiområdet. En viktig fråga är att psykologisk behandling ska vara lika tillgänglig för alla, och att det behövs fler psykologer inom skolan, på vårdcentraler och inom landsting och regioner.