Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund är ett Sacoförbund för tandläkare. De arbetar för att utveckla tandvården genom att både arbeta på samhällspolitiskt plan, stödja forskning och erbjuda fortbildning till dem som jobbar i branschen. Några viktiga frågor för förbundet är yrkesetik, personalförsörjning och kvaliteten i tandvården och tandläkarutbildningen.

Medlemmarna delas in i fyra olika föreningar: Tjänstetandläkarna, Tandläkare – Egen verksamhet (TEV), Studerandeföreningen samt Riksföreningen för tandläkare inom forskning, utbildning och specialisttandvård (SOL).