Vanliga frågor om Sveriges Tandläkarförbund

Vilka kurser erbjuder Sveriges Tandläkarförbund?
Sveriges Tandläkarförbund har tolv olika utbildningskategorier för sina kurser. De har alla en koppling till tandläkaryrket, administration eller samverkan inom tandvården. Förbundet erbjuder cirka 70 kurser per termin. Hela kurskatalogen kan du hitta på Sveriges Tandläkarförbunds hemsida.
Vad är Sveriges Tandläkarförbunds etiska kod?
Sveriges Tandläkarförbund har en uppsättning etiska riktlinjer för hur tandläkare bör handla och agera i sin yrkesroll. Bland annat ska de ha patientens hälsa och rättigheter i fokus, utgå ifrån den vetenskapliga grund som finns och marknadsföra sig själva på ett korrekt och respektfullt sätt. De etiska riktlinjerna finns på förbundets hemsida.
Vilken avgift har Sveriges Tandläkarförbund?
Sveriges Tandläkarförbund har en medlemsavgift på 416–484 kronor i månaden.
Vad ingår i medlemskapet hos Sveriges Tandläkarförbund?
Förutom fackligt stöd i ditt arbete ingår bland annat Tandläkartidningen och bra rabatt på kurser och förbundets riksstämma. Du kan även teckna billigare bolån hos utvalda banker, få samtalsstöd vid problem i arbetet och ekonomiskt stöd i livskriser.
Vilken a-kassa ska jag gå med i som tandläkare?
Sveriges Tandläkarförbund tillhör Saco och hör därför till Akademikernas a-kassa. Ansök om medlemskap även där för att försäkra din inkomst mot arbetslöshet.

Sveriges Tandläkarförbunds förmåner

Sveriges Tandläkarförbund anordnar många kurser inom olika områden som är relevanta för tandläkare. Några exempel är kirurgi och röntgen, ortodonti och psykologi. Kurserna är kvalitetssäkrade och ges hos kursgivare med bra meriter, och som medlem har du rabatt på dessa kurser. Du får även rabatt på anmälningsavgiften på den odontologiska riksstämman.

Alla medlemmar får en prenumeration på Tandläkartidningen och digital tillgång till Kunskap och kvalitet samt Patientsäkerhetsportalen. Jobbar du som chef får du även Chefstidningen. Dessutom får du billigare bolån och medlemslån hos Danske Bank och SEB när du är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.

Du får också ta del av förbundets omvärldsbevakning av områden som är intressanta för tandläkare. Du kan även beställa förbundets egna medlemsemblem. En del medlemmar har ytterligare förmåner genom den medlemsförening som de är med i.

Tänk på! Vissa förmåner är knutna till din anställningsform och vilken av förbundets medlemsföreningar du tillhör. Kolla därför upp vilka förmåner som just du omfattas av.

Anställda tandläkare tillhör medlemsföreningen Tjänstetandläkarna. De kan boka föreningens fritidslägenheter i fjällen och på Gran Canaria, och får rabatt hos utvalda hotellkedjor. Hos Danske Bank ingår fler banktjänster och förmåner än bara bolån. Du kan också teckna medlemslån och ordna ditt sparande hos SEB och Swedbank.

Som medlem med egen verksamhet har du rabatt på el hos Mälarenergi via din medlemsförening. Du har också gratis tillgång till tjänsten Tandläkarportalen, där du kan registrera och marknadsföra dig själv och din klinik till nya patienter.

Är du forskare finns det stipendier du kan söka inom flera olika områden som är kopplade till tandvård.

Exempel på förmåner som ingår

 • Förmånliga bolån och medlemslån
 • Medlemstidningar
 • Semesterboenden för anställda
 • Forskningsstipendier

Exempel på rabatter som erbjuds

 • Kurser
 • Rabatt på riksstämman
 • Elrabatt för privatpraktiserande
 • Tandläkarportalen för privatpraktiserande
Läs mer om Sveriges Tandläkarförbunds förmåner

Sveriges Tandläkarförbunds inkomstförsäkring

Är du anställd tandläkare och medlem i Akademikernas a-kassa ingår en inkomstförsäkring när du går med i Sveriges Tandläkarförbund. En inkomstförsäkring behöver du för att kunna få ut 80 procent av din lön vid arbetslöshet, eftersom a-kassan inte räcker till detta. Är du inte anställd kan du dock inte teckna inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkringen gäller för löner upp till 80 000 kronor i månaden. Vill du försäkra en högre lön än så kan du teckna en tilläggsförsäkring som täcker upp till 60 000 kronor mer i månaden. Du kan också teckna en tilläggsförsäkring för att utöka antalet dagar som inkomstförsäkringen ger ersättning, från 120 dagar till 300 dagar.

När du ska använda inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i både förbundet och a-kassan i minst 12 månader. Dock kan du tillgodoräkna kvalifikationstiden om du har haft en annan facklig inkomstförsäkring i direkt anslutning till den som Sveriges Tandläkarförbund erbjuder.

Tänk på! Inkomstförsäkringen ingår bara för dig som är anställd och tillhör medlemsföreningen Tjänstetandläkarna.

Grundförsäkring

Max lön att försäkra:80 000 kr/mån
Max ersättningstid:120 dagar
Kvalificeringstid:12 månader

Med tilläggsförsäkring

Max lön att försäkra:140 000 kr/mån
Max ersättningsperiod:300 dagar
Kvalificeringstid:18 månader
Läs mer om Sveriges Tandläkarförbunds inkomstförsäkring

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Sveriges Tandläkarförbunds övriga försäkringar

För dig som är anställd tandläkare finns det ett antal försäkringar att teckna hos Folksam. Fyra personförsäkringar ingår dina första tre månader som medlem, och därefter får du behålla dem om du vill, till ett rabatterat pris. Utöver personförsäkringar erbjuder förbundet även billigare hemförsäkring och juristförsäkring.

För dig som har egen praktik har förbundet inga särskilda försäkringserbjudanden. De hänvisar dock till branschorganisationen Privattandläkarna för att hitta lämpliga försäkringar för din företagsverksamhet.

Försäkringar som ingår

 • Livförsäkring*
 • Sjukförsäkring*
 • Olycksfallsförsäkring*
 • Diagnosförsäkring*
*Ingår de första tre månaderna.

Försäkringar med rabatterat pris

 • Sjukkapitalförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Hemförsäkring
 • Villaförsäkring
 • Bostadsrättsförsäkring
 • Ägarlägenhetsförsäkring
 • Barnförsäkring
 • Juristförsäkring
 • Seniorförsäkringar
 • Studentförsäkringar
Läs mer om Sveriges Tandläkarförbunds övriga försäkringar

Sveriges Tandläkarförbunds rådgivning

Sveriges Tandläkarförbund har en faktabank på sin hemsida där de har samlat råd, regler och riktlinjer för tandläkaryrket. Till exempel finns information om hur tandläkare bör agera när de möter barn som far illa, hur de får hantera läkemedel och andra patientsäkerhetsfrågor. Du kan även läsa om hur Sveriges Tandläkarförbund arbetar för att påverka yrkesfrågor för tandläkare.

Via förbundets stiftelse Kamrathjälpen kan du söka ekonomiskt stöd om du får problem med din privatekonomi. Du kan också få samtalsstöd av en kollega i förbundets tandläkarnätverk om frågor och tankar kring ditt arbete. Det framgår dock inte av förbundets information att du kan få någon hjälp att driva ett fackligt ärende på din arbetsplats, och vart du i så fall ska vända dig.

Exempel på rådgivning som ingår

 • Ekonomiskt stöd och rådgivning
 • Samtalsstöd
 • Riktlinjer för tandläkare
Läs mer om Sveriges Tandläkarförbunds rådgivning

Sveriges Tandläkarförbunds studenterbjudande

Första terminen som tandläkarstudent blir du medlem gratis i Sveriges Tandläkarförbund och deras studerandeförening. Annars är medlemsavgiften 100 kronor per termin.

I din avgift ingår en sjukkapitalförsäkring för studenter. Den ger dig ersättning om du blir långvarigt sjukskriven från dina studier, på grund av sjukdom eller olycksfall. Du kan också köpa fler försäkringar till förmånligt pris. Det gäller för hemförsäkring, utlandsstudieförsäkring, livförsäkring och juristförsäkring.

Du får dessutom ta del av många av förmånerna för yrkesverksamma medlemmar, till exempel Tandläkartidningen, möjlighet att hyra lägenheter och tillgång till lönestatistik.

Exempel på erbjudanden som ingår

 • Billigare medlemskap
 • Sjukkapitalförsäkring ingår
 • Rabatt på särskilda studentförsäkringar
Läs mer om Sveriges Tandläkarförbunds studenterbjudande

Kort om Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund är ett Sacoförbund för tandläkare. De arbetar för att utveckla tandvården genom att både arbeta på samhällspolitiskt plan, stödja forskning och erbjuda fortbildning till dem som jobbar i branschen. Några viktiga frågor för förbundet är yrkesetik, personalförsörjning och kvaliteten i tandvården och tandläkarutbildningen.

Medlemmarna delas in i fyra olika föreningar: Tjänstetandläkarna, Tandläkare – Egen verksamhet (TEV), Studerandeföreningen samt Riksföreningen för tandläkare inom forskning, utbildning och specialisttandvård (SOL).