SYMF

Symf är en förkortning för Sveriges Yrkesmusikerförbund. De är ett TCO-förbund som förhandlar fram kollektivavtal för yrkesmusiker i hela landet. Bland annat tar de upp betald övningstid och lönetillägg för musikinstrument. Symf har även en rad olika arbetsmiljöavtal med verksamheter inom musikbranschen.

Alla som sitter i förbundsstyrelsen jobbar professionellt med körer, orkestrar och andra områden inom musik. Det gör att förbundet har stor kunskap om fackliga frågor i just den branschen.