Tull-kust

Tull-kust har i sin nuvarande form funnits sedan 1980, då två fackförbund från början av 1900-talet slogs ihop till Svenska Tulltjänstemannaförbundet. I dag tillhör Tull-kust TCO och organiserar tjänstemän inom kustbevakning och tull. De tillvaratar sina medlemmars intressen genom att sluta avtal och föra medlemmarnas talan i olika frågor.