Forena

Forena är det största fackförbundet i försäkringsbranschen och tar emot medlemmar oavsett yrke, utbildning eller befattning. Förbundet hette tidigare Försäkringstjänstemannaförbundet (FTF) men bytte namn 2018.

Forena arbetar nära medlemmarnas arbetsplatser genom sina lokala föreningar, och tecknar kollektivavtal med arbetsgivare i branschen. Förbundet tillhör centralorganisationen TCO.