Finansförbundet

Finansförbundet är ett av Sveriges äldsta fackförbund, grundat år 1887 under namnet Svenska Bankmannaföreningen. I dag är förbundet den största fackliga organisationen inom bank och finans och tillhör TCO.

Finansförbundet driver fackliga frågor som rör exempelvis löner, jämlikhet och mångfald, individuell frihet och kompetensutveckling. De engagerar sig i enskilda medlemmar, arbetsgivare och samhället i stort för att kunna påverka medlemmarnas villkor.