Stipendier från fackförbund

Sök för
Fackförbund
Din profil

118 stipendier hittades

Sortera på
Sortera på
Alexanderstipendium Ges för: Resa

Insatser inom ett visst utvalt tema varje år belönas med Finansförbundets Alexanderstipendium. Det är ett resestipendium som kan gå till en klubb, en grupp av medarbetare eller en enskild medarbetare.

Kriterier
 • Medarbetare eller arbetsplatsklubb
 • Projekt för arbetsmiljöinsatser
 • Inom Finansförbundets frågor och verksamhetsriktning
Arkitekt Greps Minnesfond Ges för: Humanitärt stöd

Fonden ger medel för att främja barns och ungdomars vård, utbildning eller fostran. Stipendier går till barn till medlemmar i Sveriges Arkitekter, och barn till sjukhusarkitekter har företräde.

Kriterier
 • Anhörig till medlem i Sveriges arkitekter
 • Stöd till barn och ungdomar
Arkitekt Greps Understödsfond Ges för: Humanitärt stöd

Fonden ger medel till medlemmar eller deras anhöriga som behöver ekonomiskt stöd på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. Även medlemmar ur det tidigare Sveriges Arkitekters Riksförbund kan söka.

Kriterier
 • Medlem i Sveriges arkitekter
 • Anhörig till medlem
 • Stöd vid sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning
Bengt Ingeströms stipendiefond Ges för: Forskning, Innovation, Resa, Studier

Fonden stödjer vetenskapliga projekt inom termisk energiteknik och fluidteknologi. Du kan också söka stipendium för magisterstudier och resor i samband med studier och konferenser.

Kriterier
 • Medlem i Sveriges Ingenjörer
 • Tekniskt vetenskapliga projekt och studier
Berg och Johanssons minnesfond Ges för: Humanitärt stöd

Fonden ger bidrag till arbetarfamiljer som behöver ekonomiskt stöd som inte kan förses med allmänna bidrag. Familjer med många barn har företräde.

Kriterier
 • Behövande arbetarfamiljer
Bibi och Torsten Telanders Stiftelse Ges för: Forskning

Förbundets medlemmar kan söka forskningsstipendium via Svenska Tandläkare-Sällskapet. Om ditt projekts syfte är att främja klinisk forskning om tandvård för äldre kan du få stipendium via Bibi och Torsten Telanders Stiftelse.

Kriterier
 • Medlem i Sveriges Tandläkarförbund
 • Forskningsprojekt inom tandvård för äldre
Birger M Anderssons fond och stiftelsen Elias och Greta Tiselius fond Ges för: Humanitärt stöd, Studier

Fonden ger stöd till medlemmar och deras familjermedlemmar som är sjuka, gamla eller har en funktionsnedsättning. I första hand ges ekonomiskt stöd, i andra hand stöd för utbildning.

Kriterier
 • Medlem i Lärarnas Riksförbund, Anhöriga till medlemmar
 • Stöd vid sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning
Boendestipendium i Grez-sur-Loing Ges för: Kultur, Resa

Varje år kan upphovspersoner som är medlemmar i Teaterförbundet för scen och film söka ett resestipendium. Mottagaren under en månad bo i Grez-sur-Loing utanför Paris för att utföra ett konstnärligt arbete.

Kriterier
 • Medlem i Teaterförbundet
 • Upphovspersoner inom scen och film
 • Deltagande i specifik resa
 • Projekt inom kultur
Byggnads kulturstipendium – Arkitektur Ges för: Kultur

Byggnads delar varje år ut stipendium till kulturarbetare med viss etablering inom arkitektur. Stipendiet ska stödja kulturarbetarens fortsatta utveckling och förverkligande av nya idéer.

Kriterier
 • Yrkesverksam kulturarbetare med viss etablering i sitt område
 • Projekt inom kultur
Byggnads kulturstipendium – Bildkonst Ges för: Kultur

Byggnads delar varje år ut stipendium till kulturarbetare med viss etablering inom bildkonst. Stipendiet ska stödja kulturarbetarens fortsatta utveckling och förverkligande av nya idéer.

Kriterier
 • Yrkesverksam kulturarbetare med viss etablering i sitt område
 • Projekt inom kultur
Visa fler stipendier (108 st)

Sök stipendier från olika fackförbund

Ett flertal fackförbund erbjuder stipendier för olika ändamål. Det kan till exempel vara för studier och kompetensutveckling i Sverige eller utomlands, för att genomföra ett forskningsprojekt eller för att förverkliga en idé som förbättrar din arbetsplats.

För att hitta ett stipendium som passar dig kan du sortera sökningen efter din profil, vad du vill söka pengar för och vilket fackförbund du är medlem i. Du kan också välja att sortera träfflistan på olika sätt, exempelvis efter stipendiesummans storlek.

Så söker du fackförbundens stipendier

På fackförbundens webbplatser finns specifika instruktioner för hur ansökan ska gå till. Det finns dock några punkter som är gemensamma för de allra flesta stipendier.

 • Ansök i god tid. Se till att din ansökan hinner hanteras i god tid innan du ska börja med ditt projekt. Om projektet redan ska vara genomfört när du söker stipendiet ska du ansöka så snart som möjligt efter att projektet är klart.
 • Skicka med dokumentation och intyg. De flesta stipendier kräver att du bifogar olika handlingar som visar på dina planer för projektet. Du kan också behöva styrka din utbildning, ditt jobb eller ditt fackliga uppdrag med ett intyg.
 • Ange projektets budget. När du ansöker om en särskild summa ska du vara tydlig med vad pengarna ska användas till.
 • Förbered ett efterarbete. När ditt projekt är färdigt kommer du att få presentera det i någon form. Du kan också behöva ställa upp på att kommittén som delar ut stipendiet sprider ditt arbete vidare.

Vem kan söka fackförbundens stipendier?

Oftast behöver du vara medlem i fackförbundet som erbjuder stipendiet för att söka, men det är inte alltid ett krav. En del stipendier kräver att du befinner dig på ett visst steg i din karriär, till exempel är student eller yrkesverksam inom området som fackförbundet riktar sig till.

Vissa stipendier kan vara inriktade mot en mycket specifik målgrupp. Läs alltid igenom kriterierna för att avgöra om du är behörig att söka stipendiet.

Vad kan jag söka stipendium för?

Du kan söka stipendium för ett projekt som har den riktning som anges i fackförbundets beskrivning. Det kan handla om en ny, innovativ idé som kan utveckla ditt yrkesområde, ett forskningsarbete eller en resa inom ramen för fackförbundets verksamhet.

Du kan också söka vissa stipendier för att ersätta kostnaden för kurser och utbildningar som du har blivit antagen till. Många av fackförbunden förvaltar även fonder och stiftelser som ger bidrag till medlemmar eller andra som har ekonomiska problem.

Hur mycket pengar kan man få med ett stipendium?

En del fackförbund har bestämda summor för sina stipendier, medan andra ersätter de kostnader som du själv har angett i din ansökan. Du kan oftast inte få stipendium för den inkomst du förlorar på grund av projektet, till exempel om du behöver ta ledigt från jobbet för att studera utomlands. Det kan också påverka stipendiets storlek om din arbetsgivare betalar en del av projektets kostnad.

Vår definition av stipendium

I vår sammanställning av fackförbundens stipendier har vi utgått ifrån ett antal kriterier för vad som räknas som ett stipendium.

 • Stipendiet ska täcka särskilda kostnader. Stipendier ska användas för att täcka hela eller delar av kostnaden för ett särskilt syfte. Det kan till exempel handla om att delta i en utbildning eller utöva en kulturaktivitet, men också att få ekonomiskt understöd om man är i behov av det.
 • Stipendiet kräver ansökan. Du ansöker själv om att få ett stipendium. I vissa fall behöver någon annan nominera dig eller ansöka om stipendiet åt dig.
 • Det ska vara en skattefri gåva. Eftersom ett stipendium inte kräver någon motprestation från den som tar emot stipendiet behöver mottagaren normalt inte betala skatt för pengarna.

Enligt den här definitionen räknas alltså inte priser som stipendier, där mottagaren får pengar som belöning för något som han eller hon redan har utfört.

Så har vi hittat stipendierna

Vi har sökt igenom fackförbundens webbplatser för att se vilka stipendier de erbjuder. Därefter har vi listat alla stipendier utifrån vår definition av vad ett stipendium är. Vi har också kategoriserat stipendierna utifrån olika kriterier för att det ska bli lätt att få översikt över vilka stipendier som just du kan söka.

De stipendier som finns med på den här sidan går att söka oavsett var i landet du bor. En del fackförbund har även lokala organisationer eller delföreningar som delar ut egna stipendier.

Känner du till något fackligt stipendium som inte finns med i vår sammanställning? Hör gärna av dig så att vi kan hålla sidan uppdaterad.

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@fackforbund.com