Nicolas SchmitEU-kommissionären Nicolas Schmits försäkran om att Sveriges lönemodell ska bli kvar lugnar inte Europaparlamentarikern Abir Al-Sahlani (C). Foto: Alexandros Michailidis/Shutterstock.com och Pressbild/Sveriges Riksdag

Politik

Europakommissionen har beslutat att gå vidare med sina planer om lagstiftade minimilöner, skriver Arbetet. Svenska parlamentariker är dock oroliga för hur ett direktiv skulle påverka den svenska modellen, trots försäkranden om att EU inte vill ändra på fungerande system.

I går meddelade Nicolas Schmit, arbetsmarknadskommissionär i EU, att EU kommer att gå vidare med förslaget om minimilöner i Europa. EU planerar nämligen att införa minimilöner i medlemsländerna, bland annat för att förbättra situationen för låglönearbetare och minska löneklyftorna.

Den svenska arbetsmarknadspolitiken är dock inte positiva till detta. Där är alla parter överens om att värna om den gällande svenska lönemodellen.

Parlamentariker: Naivt att tro att Sverige inte påverkas

I december besökte Nicolas Schmit Sverige, där han bland annat träffade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Då försäkrade han att EU inte vill röra Sveriges välfungerande modell, utan att de snarare vill uppmuntra fler länder att inspireras av denna.

Men gårdagens besked oroar Abir Al-Sahlani, EU-representant för Centerpartiet och ledamot i Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott.

– Det är naivt att tro att den sociala pelaren inte skulle påverka den svenska modellen, det är lika naivt av EU-kommissionen att tro att minimilöner råder bot på fattigdom, säger hon till Arbetet.

Hellre stärka arbetstagare och fackorganisationer

Socialdemokraternas EU-parlamentariker Johan Danielsson är inte heller lugnad av beskedet. Han försöker arbeta för att lyfta fram alternativa lösningar för att förbättra lönerna i Europa, i stället för att låsa sig vid lagstiftningskrav.

– Man skulle kunna göra mycket med en rekommendation kring lönerna om man samtidig kompletterar den med andra initiativ för att stärka arbetstagare och fackliga organisationer. 

Minimilöner ska sättas utifrån landets egna förutsättningar

EU kommer nu att ha dialog med arbetsmarknadens parter om vad de tycker om förslaget om minimilöner. Inför denna dialog presenterade Nicolas Schmit målen för en kommande lagstiftning.

Bland annat ska nivåerna för minimilönerna utgå från de sociala och ekonomiska villkor som finns i varje medlemsland. De nationella riktlinjer som styr nivåerna ska vara tydliga och uppdateras med jämna mellanrum.

Det handlar alltså inte om att alla länder ska ha samma minimilöner, konstaterar Nicolas Schmit. I stället kommer förslaget öppna upp för ländernas egna traditioner, oavsett om de är lagstiftning eller kollektivavtal.