Fackförbund

Den som är medlem i ett fackförbund kan ha flera försäkringar som man inte vet om. Det rör sig främst om försäkringar som skyddar dig på arbetsplatsen, exempelvis om du skadar dig fysiskt eller får permanenta skador av arbetet.

Det är inte alla som vet om att denna möjlighet att få ut försäkringspengar finns. Många missar därför möjligheten att få ut tusentals kronor i ersättning från försäkringsbolaget, alternativt betalar dyra pengar för en försäkring som redan ingår i medlemskapet i fackförbundet. Har du redan fått skador i arbetet kan det finnas möjlighet att få ersättning i efterhand beroende på preskriptionstiden för skadeformen. 

Försäkringar för dig som är medlem i ett fackförbund 

Vilka försäkringar du har i och med ditt medlemskap beror på vilket fackförbund du är medlem i. I många fackförbund ingår dessa försäkringar:  

  1. Ersättning för fysisk åkomma. Om du skadar dig, exempelvis genom att slå ut en tand kan du får ersättning för detta. De flest fysiska skador som brutna ben och liknande ger även de möjlighet att få ersättning. 
  2. Ersättning för ärr. För dig som fått ärrbildning till följd av en skada i arbetet kan du få omfattande ersättningar. Beroende på hur stort ärret är och var det är placerat kan det ge stora utbetalningar. 
  3. Ersättning för hushållsarbete. Om du har skadat dig och inte längre kan ta hand om visst hushållsarbete som skottning, reparationer och liknande kan du ofta få ersättning för att hyra in någon för dessa tjänster. 
  4. Allvarliga skador. Om du får mer allvarliga skador, som kan påverka resten av ditt liv kan du även få ersättning för detta. Det kan gälla psykiska skador, förlamningar eller hjärnskador. 

För att lära dig mer om vad som ingår i ditt fackförbund kan det vara klokt att se det medlemsavtal som du undertecknat eller läsa mer på recensionssidan för ditt fackförbund här på Fackförbund.com. För dig som inte redan är ansluten till ett fackförbund kan du läsa mer om hur du blir medlem i ett fackförbund och ansöka om medlemskap redan idag. 

Välj fackförbund noggrant 

För dig som inte redan är medlem i ett fackförbund gäller det att vara noggrann i ditt val. Dels påverkar självklart ditt yrke valet av fackförbund, men de olika för och nackdelarna som de olika fackförbunden erbjuder bör även tas i åtanke. 

Tänk på! Välj ditt fackförbund med omsorg så att du får det som passar dig bäst och som erbjuder flest förmåner. 

Beroende på inom vilken bransch du är verksam i så påverkar detta ditt val av fackförbund, de allra flesta har flera olika alternativ och det gäller då att välja det fackförbund som ger dig bäst förmåner. Ett sådant exempel kan vara försäkringar, ett fackförbund som erbjuder omfattande försäkringar som du kan ha nytta av kan spara dig mycket pengar.