Fackförbund

Fackförbund står upp för de anställdas rättigheter och löner vilket innebär hårda förhandlingar med såväl arbetsgivare som myndigheter. Hur förhandlingar egentligen går till har de flesta sämre koll på då det vanligtvis sker bakom stängda dörrar. Förhandlingarna tar dessutom så pass lång tid att det är svårt för både privatpersoner och journalister att följa hela processen i detalj. En sak är säker – det är inga lätta förhandlingar och det är enligt tidigare inblandade inte helt ovanligt med starka känslor och hårda ordväxlingar. Den genomsnittliga löneökningen har de senare åren varit runt 2,3 % och där har såväl arbetare som tjänstemän fackförbunden att tacka.

Inte bara löner som ska förhandlas

När fackförbunden förhandlar med arbetsgivarna så är det inte bara löner som det förhandlas kring. Fackförbundens roll i arbetsvärlden är betydligt större än så. Förhandlingarna innefattar även vilka villkor som ska gälla kring arbetsmiljö, jämställdhet, semestervillkor, föräldraledighet och annat som kan komma att påverka dig som arbetstagare. Skulle fackförbund och arbetsgivare inte lyckas med att komma överens så kan det resultera i så kallade stridsåtgärder. Två exempel på sådana åtgärder är:

  • Blockader. Blockader används för att förhindra att en aktör (arbetsgivaren) skapar ekonomiska förbindelser (säljer, utför tjänster etc.). Blockader kan även användas för att förhindra att en arbetsgivare gör nyanställningar. Blockader har tidigare utförts med fysisk närvaro utanför företagslokaler men har på senare tid kommit att anta en mer digital form där företag blockeras genom kampanjer på internet och i sociala medier.
  • Strejker. En strejk är en samordnad arbetsvägran bland företagets anställda. De anställda samordnas på initiativ och med hjälp av fackförbundet. Genom att strejka tvingar fackförbunden genom de anställda företaget att godta de förslag till villkorsförändringar som fackförbunden vill få igenom.

Stridsåtgärder som dessa två är reglerade i Regeringsformen och alltså inget som företag kan förhindra. Fackförbund har med andra ord så pass stor makt till viss del tack vare juridiskt stöd i Sveriges lagar.

Medlemskap innebär någon som står upp för dig

Att vara medlem i ett fackförbund är för många en självklarhet men för vissa är det inte alls lika självklart för andra. Något som alltid är självklart är att ett medlemskap i ett fackförbund innebär att du får någon som kämpar för din lön och dina arbetsvillkor. För att du ska vara säker på att ditt fackförbund kämpar för just dina rättigheter så är det viktigt att hittar rätt fackförbund för dig. Genom att vara medlem i “rätt” fackförbund så vet du att ditt medlemskap innebär en chans till förbättrade arbetsvillkor.