ung uttråkad kvinna letar jobb i en papperstidningUnga som kommer ut i arbetslivet i kristider riskerar att bli arbetssökande länge. Foto: Federico Marsicano/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Ungdomar är den grupp på arbetsmarknaden som har drabbats hårdast av pandemin, menar tidningen Kollega. Andelen arbetslösa är mycket högre i den yngsta åldersgruppen än i de äldre.

I fjol var 24 procent av befolkningen mellan 15 och 24 år arbetslösa. 2019 var andelen 20 procent.

Motsvarande andel i andra åldersgrupper är till exempel 8,6 procent bland 25–34-åringar och bara 2 procent bland 65–74-åringar.

Osäkra anställningar och drabbade branscher

En anledning är att unga ofta har nyanställning, timanställning eller tillfälliga anställningar. De har inte heller någon större arbetslivserfarenhet att söka sig vidare med efter nytt jobb. 

Därför drabbas unga generellt sett hårdare av nedgångar i ekonomin. Det menar forskaren Mattias Engdahl på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Dessutom är det många unga som får sitt första jobb inom hotell, service och liknande branscher. De är just de branscherna som drabbats värst av pandemins effekter.

Lågkonjunktur försvårar ungas arbetssökande på lång sikt

Situationen riskerar även att påverka ungas utsikter på arbetsmarknaden på lång sikt. I och med den höga jobbkonkurrensen pressas lönerna ner, och arbetsgivare anställer hellre någon med mer arbetslivserfarenhet än någon som varit utan arbete en tid.

– Unga som kommer ut på arbetsmarknaden under en lågkonjunktur riskerar högre arbetslöshet och lägre inkomster under lång tid jämfört med dem som påbörjar sitt arbetsliv i en högkonjunktur. Effekten kan hålla i sig i tio år, ibland ännu längre, säger Mattias Engdahl.

Även den psykiska påfrestningen i att vara arbetslös påverkar ungas ställning på arbetsmarknaden.

För unga med högre utbildning finns risken att de får ta ett jobb med lägre kvalifikationer än de har utbildning till. Det leder till lägre lön och kanske till och med att inte få jobba inom sitt utbildningsområde.

Pandemin är annorlunda från tidigare kriser

Samtidigt är det svårt att helt förutse hur den framtida arbetsmarknaden kommer att påverkas. Krisen skiljer sig nämligen åt från tidigare lågkonjunkturer. 

Mycket pekar på att marknaden kan återhämta sig snabbare, enligt Mattias Engdahl. Samtidigt har pandemin redan varat ett år, vilket är lång tid för en ung person i jakt på jobb.