Nya regler

Under den förra veckan införde regeringen ett kraftfullare anställningsstöd, så kallat introduktionsjobb. Introduktionjobben ska ersätta fem olika typer av anställningsstöd som nu försvinner.

Regeringen har som ambition att alla som kan arbeta ska arbeta. I det arbetet tror man att ett omfattande anställningsstöd är bättre än fem olika.

Introduktionsjobb ersätter fem tidigare anställningsstöd

Subventionerade anställningar har visat sig vara bra för att få fler människor i arbete. Med åren har även fler med anställningsstöd ökat. Däremot har det bidragit till att arbetsgivare och arbetsförmedlare tycker det är svårt att få en överblick över olika villkor och stödformer.

Att stöden är svåra att förstå bidrar till att färre arbetsgivare vill ta del av subventionerade anställningar. Det vill regeringen råda bot på med införandet av introduktionsjobb. Förhoppningen är att stödet ska få fler nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete.

Stödet ska ersätta fem olika anställningsstöd och vara lättare att hantera för arbetsgivare och arbetsförmedlare.

De stöd som ersätts är instegsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd och två typer av traineejobb.

Samma lönesubventionstak som för extratjänster och nystartsjobb

De nya anställningsstödet kommer ha ett tak för lönesubventionen som ligger på en bruttolön om 20 000 kronor i månaden. Taket kommer därmed bli detsamma som för extratjänster och nystartsjobb. 

Subventionsnivån för stödet kommer ligga på 80 procent och utöver det kommer arbetsgivaren även få möjlighet till handledarstöd.

– Introduktionsjobben innebär mindre administration för arbetsgivare och ett enklare och mer kraftfullt stöd för dem med störst behov, som dessutom kan kombineras flexibelt med utbildning. Detta är bra för personer med svagare förankring på arbetsmarknaden, och för svensk arbetsmarknad som helhet, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Introduktionsjobben ersätter dock inte alla anställningsstöd. Stöd i form av extratjänster, nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställningar kommer fortfarande finnas kvar. Detsamma gäller stöd som är riktade till personer med en funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga.

Foto: Drop of Light / Shutterstock.com