Fackförbund

Efter sommarens allvarliga bränder kvarstår diskussionen om brandmännen. I den akuta situation som uppstod anser många att stora brister i det svenska brandförsvaret uppmärksammades. Bland de som ställer sig kritiska till brandförsvaret i dagsläget är Brandmännens Riksförbund.

Brandmännens insats under de gångna veckorna har hyllats av både Kommunal och Brandmännens Riksförbund (BRF). Men båda ställer sig även kritiska till de stora nedskärningarna som skett inom brandkåren. BRF säger till och med att Sverige nog aldrig i modern tid varit så dåligt förbereda.

Eftersom att skogsbränder och varmare somrar förväntas bli en trend som fortsätter även framöver behövs onekligen en välfungerande brandkår. För att lösa problemet har flera politiker redan uttalat sig om potentiella åtgärder.

Skogsbränder uppmärksammade brister i brandförsvaret

Trots de stora negativa följderna av skogsbränderna medförde de även några positiva förändringar. Dels ökade samarbetsförmågan mellan kommuner, myndigheter och privatpersoner avsevärt. Utöver det så uppmärksammade det brister i det nuvarande svenska brandförsvaret.

De som driver debatten om bristerna i det svenska brandförsvaret är i dagsläget främst Brandmännens Riksförbund. De finner även gott stöd från flera andra fackförbund, men även nuvarande regering.

Problemen som anses vara akuta är exempelvis det faktum att flera brandstationer inte kan transportera vatten. Istället för en tankbil har man enbart tillgång till en mindre lastbil för att frakta det man ska släcka elden med.

Brandmännens Riksförbund riktar hård kritik mot brandförsvaret

BRF är de som ställer sig mest kritiska till brandförsvaret i dagsläget. Dels efterfrågar man en förbättrad inhemsk förmåga, istället för att förlita sig på planen från Italien. Anledningen är enkel, istället för att bränderna ska gå överstyr och behöva flygbombas skulle de kunna bekämpas på marken, i god tid.

Utöver det efterfrågar de bättre styrning och kontroll från staten, som under den nuvarande krisen ofta varit långsamma i sitt agerande. Eftersom att brandförsvaret oftast är helt kommunalt behövs det att staten samordnar resurser för att bekämpa eldarna.

Kommunal önskar större samarbete mellan kommunerna

Även Kommunal, ytterligare ett stort fackförbund för brandmännen, delar till viss del BRF:s analys. De belyser främst att ett överskridande samarbete mellan kommunerna måste tillkomma för att tackla större bränder. I en intervju med Kommunalarbetaren lyfter Kommunals ombudsman Yvonne Chevallerau kommunen Ljusdal som ett exempel där en större beredskap krävs, men att kommunen inte själv kan finansiera detta.

Om ett ökat samarbete mellan kommunerna och staten blir verklighet är svårt att säga. Hittills har den sittande regeringen meddelat att man vill se en fördubbling i antalet som utbildar sig till brandmän varje år, ett förhållandevis stort uttalande.