Lena NybergMUCF:s generaldirektör Lena Nyberg berättar att unga som varken arbetar eller studerar riskerar att bli utan sysselsättning under lång tid. Foto: Felix Oppenheim/MUCF och fizkes/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Unga som precis ska börja eller sluta gymnasiet är extra drabbade av pandemin, skriver Arbetet. Försämrad undervisning, inställda sommarjobb och längre kö till körkort är några saker som försvårar ungas situation på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden är tuff just nu, och extra tuff är situationen för unga. Många får sitt första jobb inom hotell- och restaurang och andra branscher som nu har drabbats hårdast av pandemin. Även sommarjobb inom vården och praktikplatser har blivit inställda.

Arbetsförmedlingens kö har också blivit längre lagom till sommarjobbsperioden för unga, medan den i vanliga fall brukar ha glesats ut. För en månad sedan var det 18 000 fler unga som var arbetslösa än vid samma tidpunkt 2019.

Tidig arbetslöshet riskerar att bli långvarig

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tittat på hur unga i åldrarna 16–24 i samma situation drabbades av finanskrisen för ett tiotal år sedan. Analysen visar att en av fyra som började studera eller jobba mellan 2004 och 2007 stod utan arbete eller studieplats när det blev lågkonjunktur.

Den som tidigt hamnar utanför arbetsmarknaden och inte heller studerar riskerar att bli kvar i samma situation under lång tid. Det här problemet måste hanteras inte bara för de ungas egen skull, utan också för de stora samhällskostnader det innebär, menar Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Inställt högskoleprov och färre körkortsprov drabbar unga

Myndigheten ser också en risk att elever går miste om behörighet till gymnasiet och högskola på grund av sämre kvalitet i undervisningen, inställda nationella prov och sjukfrånvaro. För många blir då även motivationen att delta i skolundervisningen sämre än tidigare.

Högskoleprovet är för många en andra chans att komma in på en utbildning då gymnasiebetyg saknas. Men den vägen finns inte nu när högskoleprovet har blivit inställt. Nedskärningarna för komvux gör det också svårare att kunna läsa upp gymnasiebetygen på det sättet.

Även antalet körkortsprov har blivit betydligt lägre under krisen, och köerna till uppkörning har blivit långa. Det försvårar också ungas situation, eftersom körkort breddar ungas jobbmöjligheter.

Professor: Hellre arbetsnära sysselsättning än utbildning

Precis som under finanskrisen har söktrycket till universitet och högskolor blivit mycket högre. Politikerna menar därför att fler utbildningsplatser behövs.

Men professor Anders Forslund på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering varnar för att det inte varit den bästa stödinsatsen vid tidigare kriser. Han vill hellre använda 90-talets lågbudgetåtgärder för att hålla människor i sysselsättning och nära arbetsmarknaden snarare än i utbildningar som de inte annars skulle ha behövt.

– Det var en mängd saker som förmodligen inte var så meningsfulla. Men de bidrog ändå till att personer blev kvar på arbetsmarknaden och var beredda att ta ett jobb när det väl vände uppåt., säger Anders Forslund.