Arbetsrätt

Rätten för arbetstagare att behålla sitt jobb vid påvisad arbetsbrist döms i majoriteten av fallen till arbetsgivarens fördel. Det påvisar en granskning av Arbetsdomstolen utförd av Dagens Arena. Samtidigt vill Alliansen och Sverigedemokraterna radera turordningsprincipen inför höstens val.

Det var den 12 augusti som Dagens Arena publicerade granskningen av Arbetsdomstolens domar under de senaste tio åren. Resultatet av granskningen visar att arbetsplatstvister vid arbetsbrist i majoriteten av fallen ligger till arbetstagarens nackdel och att fallen oftare döms till arbetsgivarens fördel. 

Åtta av tio fall döms till arbetsgivarens fördel

I granskningen utförd av Dagens Arena har man kunnat påvisa att hela åtta av tio fall gällande arbetsplatstvister vid arbetsbrist döms till arbetsgivaren fördel. 

Granskningen grundar sig på 54 enskilda fall där skyldighet till omplacering, turordning, tillräckliga kvalifikationer, undvikande av uppsägning och anställningsavtal har varit de huvudsakliga områdena. 

Flera partier vill ta bort turordningsprincipen

Inför valet i höst vill Alliansen ta bort reglerna i las gällande turordningsprincipen. I stället för att de med längst erfarenhet inom branschen och företaget ska få förtur vill man lyfta fram de arbetstagare med bäst kompetens. 

Sverigedemokraterna vill ta det ett steg längre och ändra ytterligare i turordningsprincipen genom att öppna upp för större möjligheter för små företag att själva välja vilka som får gå vid rådande arbetsbrist. 

I dag har arbetsgivaren ensamrätt

Förutom att majoriteten av domarna i Arbetsdomstolen ger arbetsgivaren fördel gynnas arbetsgivaren också av ensamrätten. Ensamrätten säger att arbetsgivaren själv får styra över den arbetskraft hen vill ha kvar när arbetsplatsen drabbas av arbetsbrist. 

Arbetsgivaren har med andra ord rätten på sin sida när det kommer till vem man vill säga upp och även när det gäller oattraktiv omplacering av arbetstagare. Ensamrätten innefattar också beslutstagande kring vilka arbetsuppgifter som företaget ska ha kvar.

Inom mindre företag med upp till tio anställda är det upp till arbetsgivaren att bestämma vilka två arbetstagare som ska få stanna kvar. Utan att behöva ta hänsyn till hur länge arbetstagaren har varit anställd av företaget.