Foodorabud sitter på cykel med mobiltelefon i handen.Jobbet på Foodora kändes ensamt. Alla uppdrag kom i mobiltelefonen så kontakten med andra bud var begränsad. Det ledde till att man startade en egen personalägd budfirma. Foto: Ba_peuceta/Shutterstock.com

Egenföretagare

Missnöjet ledde till att Foodora-anställda fick nog och startade eget. Budfirman Alternativa Kuriren är en personalägd cykelbudsfirma där alla är ägare och delar på arbetet, skriver Arbetet.

Det var som anställda på Foodora som de fick idéen till en personalägd cykelbudsfirma. De vantrivdes som cykelbud hos Foodora. En arbetsmiljö som de upplevde kändes ensam och isolerad.

Idén till egna budfirman kom när de arbetade på Foodora

För tre år sedan gjorde de slag i saken och startade de den ekonomiska föreningen som är ligger till grund för Alternativa Kuriren. Thiago Metson är en av initiativtagarna till att starta Alternativa Kuriren. Det var under hans arbetstid på Foodora som idén om en personalägd cykelbudsfirma började ta form. 

Enligt Thiago Metson var det inte själva arbetet som var fel på Foodora. Det var snarare Foodoras arbetsmodell som var problemet. Alternativa Kuriren är byggd på en platt organisation där alla är ägare och delar på arbetet.

Alternativa Kuriren vill skapa ett företag som fungerar bra både för dem själva och för deras kunder. Men de har ett större mål än så. De vill kunna förändra gigekonomin inifrån.

Personalägda företag fungerar bättre i gigsektorn

Coompanion, som är en organisation som arbetar för att hjälpa kooperativa företag, tror på personalägda bolag. Coompanions ordförande, Gordon Hahn tror att Alternativa Kuriren är inne på rätt spår. Det finns fler exempel i andra europeiska länder där personalägda företag har lett till att arbetare fått bättre arbetsförhållanden inom gigsektorn.

Enligt Gordon Hahn har det varit svårare för personalägda företag att etablera sig i Sverige än i andra länder. Det kan bero på att det inte finns tillräckligt med kunskap och strukturella förutsättningar för att personal ska dela på ägarskapet. 

Personalägda företag har stor potential

Sophie Nachemson-Ekwall, forskare i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, håller med Gordon Hahn gällande personalägda företag. De har stor potential.

För att gigekonomin ska kunna förändras krävs det både kunskap om ägandeformen och en politisk vilja att stötta den formen av företag. Stödet för personalägda företag har hittills varit ljummet bland de politiska partierna. Men nu verkar det som att intresset ökar. 

Alexandra Stenvall
Alexandra Stenvall Skribent