Arbetsmarknad

Under längre tid har Sverige setts som ett land där ersättningsnivåerna har varit relativt goda. Men i och med ny statistik som kommer släppas under hösten kommer man kunna se att Sverige i dagsläget ligger långt efter andra stora OECD-nationer, det skriver Arbetet.

När Sveriges ersättningsnivåer för arbetslöshetsförsäkringen minskade och lades under genomsnittet för OECD-länderna under 2010 kunde man inte längre hålla andraplatsen. Istället fick Sverige nöja sig med en elfte plats bland arton av de rikaste OECD-länderna. 

Ny statistik lanseras i höst

Den nya statistiken har tagits fram av institutet för social forskning, SOFI, och siffrorna visar att Sverige kommer att hamna på en bättre placering. Sverige kommer alltså hamna på en åttonde placering istället från den tidigare elfteplatsen och är ett resultat av att ersättningsnivån för arbetslösa har ökat. 

Trots den bättre placeringen befinner sig Sverige en bra bit från många andra länder. Till exempel är avståndet fortsatt stort mellan Sverige och Schweiz, där Schweiz har ersättningsnivåer för arbetslösa som ligger på 96 procent. I Sverige ligger ersättningsnivån på 61 procent sedan 2015.

Även OECD-länderna Finland, Tyskland, Belgien, Frankrike, Kanada och Norge erbjuder högre ersättningsnivåer till sina arbetslösa.

Sveriges bättre placering beror på arbetslöshetsförsäkringens höjning

Att Sverige lyckats klättra och få en bättre placering beror helt och hållet på höjningen av arbetslöshetsförsäkringen under 2015, menar Kenneth Nelson, verksam vid SOFI samt professor i sociologi. 

En annan viktig faktor är också den som handlar om att det har blivit svårare att leva upp till de krav som ställs på de som vill ha tillgång till ersättning från a-kassan baserad på inkomst. 

Enligt siffror från Arbetsförmedlingen har mindre än 50 procent av Sveriges arbetslösa rätt till ersättning från a-kassan.