person med kontorsmiljö i bakgrunden håller en stor väggklocka framför ansiktetMånga svenskar menar att man skulle hinna lika mycket på en sex timmars arbetsdag

Arbetsmarknad

Hälften av svenskarna vill förkorta arbetsdagen från åtta timmar till sex timmar, enligt en undersökning. Tidningen Kollega har frågat ett antal förtroendevalda i Unionen om vad de ser för vinster och risker med arbetstidsförkortning.

Åtta timmars arbetsdag är lagstiftat i Sverige sedan år 1919, alltså över 100 år. Men nu vill många svenskar ha en förändring av detta, visar en Sifo-undersökning som gjorts.

Det är inte bara i Sverige som frågan om arbetstidsförkortning diskuteras. Finlands statsminister Sanna Marin vill att arbetsdagen ska förkortas till sex timmar. I Tyskland vill fackförbundet IG Metall i stället förkorta arbetsveckan till fyra dagar.

Majoriteten vill förkorta arbetsdagen, men inte sänka lönen

55 procent av svenskarna tycker att det är dags att införa sex timmars arbetsdag. I princip lika många, 50 procent, menar även att de kan få lika mycket arbete gjort på sex timmar som på dagens åtta timmar.

Det är flest kvinnor som vill korta ner arbetsdagen, över 60 procent, medan knappt hälften av männen är av samma åsikt. Lika många män som kvinnor – 20 procent av vardera grupp – är tveksamma till om de vill införa sex timmars arbetsdag eller inte.

Däremot är det bara 30 procent av svenskarna som kan tänka sig sänka sin lön för att få förkortad arbetstid.

Många skulle må bättre av kortare arbetsdag

Flera av Unionens klubbordföranden håller med om att detta vore en givande förändring. Gunilla Nilsson, klubbordförande för Östersundshem, pekar på att ett forskningsprojekt som man gjort tidigare visade att sömnen blev bättre efter sex timmars arbete än efter åtta.

– Sedan kanske det behövs lite modifikationer för att ingen ska känna att det blir för stressigt, så att man ska jobba sex timmar men att det inte är skrivet i sten utan att man får jobba mer, säger Gunilla Nilsson.

Johnny Wid, klubbordförande för Unionen på Svenska Spel, tycker också att det är på tiden att korta ner arbetstiden, även om det kan variera beroende på arbetsuppgifter. Båda tycker att lönen självklart ska förbli densamma, eftersom man utför samma jobb och dessutom kan bli effektivare.

Risk för stress och mindre gemenskap på arbetsplatsen

Nina Sjölin, som är klubbordförande för Unionen på Bauhaus, menar att hon är kluven i frågan. Även om det kan förbättra balansen mellan arbete och privatliv, finns också en risk för ökad stress. Det är inte heller säkert att en kortare arbetsdag skulle fungera lika bra på alla arbetsplatser.

Även gemenskapen på arbetsplatsen skulle kunna bli lidande, påpekar Nina Sjölin. Men om sex timmars arbetsdag skulle införas håller hon med om att lönen bör förbli densamma.