Lokförare kör tåg.Ombordpersonalen i Stockholms pendeltågtrafik ska ersättas med kameror. Detta är Seko starkt kritiska till eftersom det minskar tryggheten på pendeltågen både för lokföraren och resenärerna. Foto: Aleksandar Malivuk/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Kameror ska ersätta all ombordpersonal i Stockholms pendeltågtrafik. De anställda kommer erbjudas andra jobb. Förslaget går tvärtemot vad Seko arbetar för och är ett hån mot både anställda och resenärer, skriver Sekotidningen.

All ombordpersonal i Stockholms pendeltågtrafik ska ersättas med kameror enligt ett tjänsteutlåtande som Sekotidningen tagit del av. Tanken är att de 400 anställda hos MTR ska kompenseras av SL med nya arbeten.

I stället för att arbeta på pendeltågen kommer de erbjudas omplacering till andra verksamheter inom MTR som Stockholms tunnelbana, MTR X, MTR Tech och Mälartåg.

Ingen ska få sparken

Enligt Sekos ombudsman, Thomas Gorin Weijmar, ska det inte leda till att folk får sparken. Han anser också att förslaget är en katastrof. 

Det här går helt emot vad förbundet vill. Man vill se en tryggare och mer attraktiv järnväg där människor jobbar, inte bara maskiner som övervakar.

Förändringarna ska vara genomförda om två år, enligt uppgifter till pendelklubben. Enligt MTR ska det skapas nya yrkesroller. Men i dagsläget är det dock oklart hur det ser ut. 

Förstör det starka fack som byggts upp under tid

De som företräder pendelklubben anser att MTR slår sönder det starka fack som man under 15 år har byggt upp för många olika yrkesgrupper genom att ta bort tågvärdarna.

Enligt Seko kommer det att slå hårt mot lokförarna att ha kameror som övervakar i stället för ombordpersonal. Seko kommer att analysera vilka konsekvenser förslaget kan få.

Thomas Gorin Weijmar säger att de kommer att prata med klubbarna och ha olika typer av möten för att fundera över vad de avser att göra.

Lokförarna får en mer utsatt arbetssituation

Enligt Thomas Gorin Weijmar blir lokförarna ensamma på persontåg som kan ta upp emot 1 200 resenärer. Pendeltågen går på regional järnväg och ofta långt från bilvägar jämfört med tunnelbanan, där det är kort sträcka mellan stationerna. Vanligtvis kan man stötta varandra om det skulle hända något. Men det går inte nu om förslaget genomförs. Lokförarna hamnar i en mer utsatt situation än tidigare. 

Förslaget kommer att behandlas den 15 juni i Trafiknämnden i region Stockholm.