manlig kollega tar på kvinnlig kollegas axel och arm på kontorAtt ta med sexuella trakasserier i kollektivavtalet kan tydliggöra hur det ska hanteras på arbetsplatsen. Foto: thodonal88/Shutterstock.com

Avtal

Att utforma kollektivavtal mot sexuella trakasserier är ett bra sätt att förbättra hanteringen av dessa problem på arbetsplatser, skriver Publikt. En forskare har tittat på hur fackförbund i Kanada har använt kollektivavtalen för att täcka luckor i diskrimineringslagstiftningen.

Kollektivavtal bör ta upp hur sexuella trakasserier kan motverkas på arbetsplatserna. Det menar jämställdhetsombudsmannen och arbetsrättsjuristen Lena Svenaeus, som forskat om ämnet och konstaterat att många svenska arbetsplatser saknar rutiner för att både anmäla och utreda sexuella trakasserier.

Arbetsgivare måste följa kollektivavtalen

I samband med metoo-rörelsen fick problemet med sexuella trakasserier en hel del uppmärksamhet. Men åtgärderna som följde detta har inte räckt till för att lösa problemet.

Att utforma kollektivavtal om hanteringen av sådana trakasserier vore ett steg i rätt riktning, menar Lena Svenaeus. Arbetsgivaren kan nämligen inte ignorera vad som står i kollektivavtalet. Det är brottsligt att bryta mot ett kollektivavtal och arbetsgivaren kan i så fall bli skyldig att betala stora skadestånd.

Behövs riktlinjer för anmälan och utredning

I dagsläget finns inga svenska kollektivavtal som tar upp sexuella trakasserier, enligt forskaren. Hon menar att det finns flera sätt som kollektivavtalet kan förbättra hanteringen av sexuella trakasserier.

– Det handlar om hur utredningen ska gå till, hur snabbt det ska gå och hur lång tid det får gå innan ärendet tas upp, att utredaren ska vara opartisk, skydd för offret och utbildning.

Kollektivavtal kan täcka brister i lagstiftningen

I sin rapport, som getts ut av Arena idé, pekar hon på Kanada som ett gott exempel. Där har flera av fackförbunden i landet infört sådana kollektivavtal, inte minst på den lokala nivån. Detta trots att Kanada redan har utförliga lagar mot sexuella trakasserier.

I Sverige täcker lagstiftningen inte trakasserier från tredje part, skriver Kollega. Arbetstagare som drabbas av sådant från brukare eller kunder har alltså inte rätt till något skadestånd. Lagen tar inte heller upp riktlinjer för hur anmälningar om sextrakasserier ska utredas.

– Det vi kan lära från Kanada är att offren bör vara i fokus och att kollektivavtalen kan läka brister i lagstiftningen, konstaterar Lena Svenaeus.