Arbetsmarknad

Arbetsmiljöverket tar dagligen emot allt fler anmälningar angående missförhållanden på arbetsplatser. Anmälningarna från städbranschen har minskat kraftigt, ett resultat som kan bero på arbetstagares ovisshet eller rädsla för att anmäla.

Det var under torsdagen som Arbetet rapporterade kring Arbetsmiljöverkets minskade anmälningsantal från städbranschen. Samtidigt tar Arbetsmiljöverket i nuläget emot fler anmälningar angående missförhållanden på arbetsplatser än vad de har gjort tidigare.

Info! För dig som jobbar inom städbranschen finns det flera olika fackförbund att välja bland. Jämför dem och hitta det som passar dig bäst.

I en jämförelse med anmälningsantalet under första halvan av 2017 har det skett en ökning med tio procent under samma period 2018.

Mörkertalet kan bero på ovisshet och rädsla

Av de tio anmälningar som Arbetsmiljöverket tagit emot från städbranschen under 2017 har man sett en minskning under 2018 då antalet resulterat i åtta stycken anmälningar. 

Pehr Lindholm som är handläggare hos Arbetsmiljöverket menar att mörkertalet skulle kunna bero på att arbetstagarna inom städbranschen inte vet om att de kan höra av sig till dem. Ett ytterligare alternativ är att arbetstagarna inte vågar höra av sig vid bristande arbetsförhållanden. 

En stor städbransch leder till mer utnyttjad arbetskraft

De anmälningar som Arbetsmiljöverket tagit emot från städbranschen under 2018 har tagit upp stress, dåliga arbetstider och hur arbetsgivaren utnyttjar svart arbetskraft. Liknande de anmälningar som Arbetsmiljöverket tog emot från städbranschen under 2017. 

Då städbranschen är så pass stor är det många som med lätthet kan bli utnyttjade inom den. Däremot visar alla anmälningar som Arbetsmiljöverket tar emot alla branschers baksidor, något som enligt Pehr Lindholm visar på att branschernas baksidor liknar varandra.

För att undersöka mörkertalet har Pehr Lindholm genom fastighetsfolket valt att genomföra en fritextsökning med ord som kan knytas till städbranschen rakt av. Ett initiativ som syftar till att påvisa eventuellt gömda anmälningar.

Vid arbetsplatsanmälan är man skyddad av sekretessen

Som arbetstagare på en arbetsplats har man rätt att lämna in arbetsplatsanmälningar under sekretesskydd. Är man bara besökare på arbetsplatsen eller har hört rykten om missförhållanden skyddas man inte av sekretessen.

Väljer man däremot att inte lämna kontaktuppgifter kan man inte spåras