vårdpersonal håller händer i tecken på samarbeteVårdförbundets nya avtal med SKL gäller för medlemmar över hela landet. Nu ska villkoren i avtalet implementeras lokalt på arbetsplatserna. Foto: Manop_Phimsit/Shutterstock.com

Avtal

Förhandlingarna utifrån Vårdförbundets nya avtal med Sveriges kommuner och landsting pågår för fullt runt om i landet. Vårdförbundets tidning Vårdfokus har pratat med tre lokala ordföranden om vilka utmaningar och möjligheter som det nya avtalet innebär.

För några veckor sedan blev ett nytt löneavtal klart mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Som följd av detta är nu Vårdförbundets lokala avdelningar i full gång med att diskutera avtalets förverkligande tillsammans med arbetsgivare.

Planen är att lokala förhandlingar ska vara avklarade innan sommaren så att lönesamtal kan hållas på arbetsplatserna till hösten. De nya lönerna kommer sedan att betalas ut retroaktivt från april.

Jämtland hade hoppats på ett avtal med siffror

Jämtland är den region som i nuläget har sämst ekonomi i Sverige. Här hade man hoppats på ett annat typ av avtal, med de specifika 10 000 kronor extra till yrkesskickliga medarbetare som Vårdförbundet yrkade på i början av förhandlingarna.

Men även om det nu gällande avtalet är utan siffror känner förbundets lokala ordförande Roger Bergebo ändå ett visst hopp för att det ska motivera erfarna medarbetare att stanna i vården.

Avtalet ger tydliga riktlinjer om att lönespridningen ska öka, vilket gör det svårt för arbetsgivare att slingra sig undan, menar han. Däremot kommer det att krävas att staten går in med pengar för att Region Jämtland ska kunna leva upp till avtalet.

Avtalet ger bra förutsättningar att bygga vidare på, enligt Blekinges ordförande

Blekinges avdelningsordförande Gunilla Månsson tycker att det nya avtalet ger goda förutsättningar att arbeta vidare för en bra lönestruktur i regionen. Detta utifrån den välfungerande dialogen som man sedan tidigare har med kommuner och region.

Något som Gunilla Månsson menar har lett till avdelningens framgång i kontakter med arbetsgivarna är att de utgår från specifika arbetsplatsers situation och lägger upp planer för lönespridningen utifrån just deras verklighet. Detta upplägg kommer de att fortsätta använda också för att sätta det nya avtalet i verket.

Mer pengar behövs för att kunna följa avtalet i Västra Götaland

I Västra Götaland har lokala politiker och tjänstemän länge varit överens med Vårdförbundet om att öka lönespridningen. Däremot har det inte hänt något i praktiken, på grund av att man inte har satsat tillräckligt med pengar.

Avdelningsordförande Anne Karin Höglund hoppas att det nya avtalet ska bli avgörande för att regionen går in med de pengar som behövs, så att särskilt yrkesskickliga ska få extra löneökning utan att detta drabbar löneutvecklingen för övriga medarbetare.