trött kvinna vid dataskärm på arbetsplatsEn tredjedel av dem som nekas sjukpenning och går tillbaka till arbetet blir sjukskrivna igen inom ett års tid. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Det är svårt för sjukskrivna att ställa om sig efter att de har nekats fortsatt sjukpenning. Det visar en granskning från Riksrevisionen. Många som går tillbaka till sitt tidigare arbete får lägre inkomst, men även att söka nytt heltidsarbete innebär risker, skriver Arbetet.

Nästan 70 procent av dem som nekas fortsatt sjukpenning efter en tids sjukskrivning, väljer att gå tillbaka till sitt tidigare arbete. Många väljer då att jobba på deltid, eftersom de inte anser sig ha arbetsförmåga för heltidsarbete.

Det innebär att de får lägre lön än tidigare, och inte heller får någon sjukpenning för den tid som de inte arbetar. Den totala inkomsten kan då bli mindre än för ett heltidsjobb med lägre kvalifikationer.

Lättare att stanna på deltid än att byta jobb

Om man först har jobbat 75 procent och varit sjukskriven 25 procent, känns det för många tryggare att stanna kvar på sitt deltidsjobb än att söka ett nytt heltidsjobb. På så sätt blir den resterande arbetsförmågan på 25 procent som Försäkringskassan bedömt existerar inte utnyttjad.

Sjukförsäkringens tanke om omställning fungerar alltså inte i praktiken, menar granskningens projektledare Daniel Melén. 

– Ur ett samhällsperspektiv är det problematiskt när en person bedöms ha 100 procent arbetsförmåga, men endast utnyttjar 75 procent av det arbetsutbudet genom att återgå till befintligt arbete på deltid.

Avslag på sjukpenning leder ofta till ny sjukskrivning

Antalet nekade ansökningar om sjukpenning har ökat de senaste åren. Av dem som varit sjukskrivna och ansöker om förlängning fick 7,1 procent avslag under 2019, jämfört med 1,2 procent år 2014.

Enligt Riksrevisionens granskning blir nästan en av tre av dem som får avslag på sjukpenningen sjukskrivna igen inom ett års tid. Det verkar alltså som att många som försöker börja jobba igen faktiskt inte klarar av det. 

Bristande information riskerar arbetssökandes SGI

Granskningen kritiserar också bristande information till dem som anmäler sig hos Arbetsförmedlingen efter ett avslag på sjukpenning. Tio procent av dessa anger att de är arbetssökande med förhinder, och därmed inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Det gör att man inte kan få hjälp av Arbetsförmedlingen i sitt jobbsökande. Dessutom riskerar man sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI), och alltså kan bli utan ersättning om man blir sjukskriven på nytt längre fram.

Här måste både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen försäkra sig om att arbetssökande blir rätt informerade om konsekvenserna, menar Riksrevisionen.