tjänsteman vid laptop antecknar något på ett papperStudieersättning motiverar många privattjänstemän att skola om sig när de har blivit uppsagda. Foto: WAYHOME studio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Privattjänstemän som blir uppsagda från sitt arbete kan i nuläget få studieersättning från Trygghetsrådet. Under förra året var det många som utnyttjade denna möjlighet, och de flesta valde att skola om sig till en helt annan yrkesinriktning, skriver Arbetsvärlden.

År 2019 var det fler tjänstemän i den privata sektorn som studerade under sin omställning till nytt arbete. Siffran har närapå fördubblats från år 2018, från 480 till 800 personer, enligt omställningsorganisationen TRR, Trygghetsrådet.

Enligt TRR har ökningen ett tydligt samband med det avtal om studieersättning som började gälla vid förra årsskiftet.

Studieersättningen täcker en del av den förlorade lönen

Från och med 2019 hjälper TRR till med studieersättning till privattjänstemän över 40 år som har blivit uppsagda från sitt arbete. Först görs en bedömning av arbetsmarknaden, och sedan får tjänstemännen studera med en ersättning som täcker en del av deras inkomstförlust.

De två första terminerna motsvarar ersättningen upp till 70 procent av den tidigare lönen. Termin tre och fyra får tjänstemännen i stället högst 50 procent av sin tidigare lön.

Den här ersättningen får även de som inte längre kan få studielån från CSN, på grund av ålder eller att de redan har använt sin rätt till CSN-lån.

Fler har hunnit söka utbildningar under hösten

TRR menar att behovet till extra finansiering av studier har funnits länge, särskilt med tanke på den pågående digitaliseringen av arbetsmarknaden. När avtalet om studieersättning infördes förra året var det dock för sent att ansöka till de flesta av vårterminens utbildningar.

Det är en förklaring till den stora ökningen av studerande som skedde under hösten 2019.

Arbetsgivarna betalar i nuläget ingen avgift till TRR. Men det beslutet omprövas varje år, vilket är något som TRR måste ta hänsyn till när de planerar sina resurser till studieersättningen.

De flesta väljer yrkeshögskolan

Sju av tio av de tjänstemän som väljer studier efter uppsägningen väljer att skola om sig helt.

– Man tar chansen att byta inriktning. De flesta väljer då Yrkeshögskolan, där man är hyfsat säker på att det ska leda till en ny anställning, säger Lennart Hedström, vd för TRR.

Det är 37 procent av tjänstemännen som väljer att studera via Yrkeshögskolan. Strax därefter kommer högskola och universitet med 32 procent.

Många som blir uppsagda väljer också att skaffa en spetskompetens inom det område där de redan har en examen. Företagsekonomi, pedagogik och IT är några vanliga inriktningar.