Fackförbund

Sjuksköterskorna på äldreboendet i Uppsala var så underbemannade att man vissa dagar hade ensamt ansvar för 98 äldre. Sjuksköterskorna kontaktade Vårdförbundet om den alarmerande arbetssituationen som i sin tur anmälde arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

Innan sommaren tog sin början var sjuksköterskorna på Karl-Johansgården i Uppsala oroliga över sin arbetssituation och att man inte fått sin semester beviljad i tid. Man kontaktade Vårdförbundet som i sin tur gjorde en riskbedömning med den ansvariga chefen. Trots det redovisades inget protokoll och ingen handlingsplan presenterades för sjuksköterskorna.

Tips! Jämför fackförbund som sjuksköterska och få hjälp vid besvärande situationer på arbetsplatsen.

Farhågorna besannades sedan under sommaren. Vid ett flertal tillfällen har en ensam sjuksköterska ansvarat för samtliga avdelningar och totalt 98 äldre. Många dagar var man bara två.

Den normala bemanningen på äldreboendet är fyra sjuksköterskor som arbetar heltid.

Vårdförbundet anmäler arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket

Vårdförbundet har valt att anmäla arbetsgivaren, Uppsala kommun, till Arbetsmiljöverket. I sin anmälan skriver man bland annat att man åsidosatt patientsäkerheten samt kvaliteten på omvårdnaden.

Man kräver att åtgärder ska sättas in omgående för att stoppa denna händelse från att upprepa sig igen. Dessutom vill man se att den normala bemanningen ska höjas på sikt.

Uppsala kommun har försvarat sig med att man försökt undvika ensamarbete genom att ta kontakt med olika bemanningsföretag men att det varit svårt att hitta sjuksköterskor.

Sjuksköterskorna hade inte tid att träffa sina patienter

Till följd av den kraftiga underbemanningen har sjuksköterskorna haft svårt att hinna med att träffa sina patienter. Många gånger kunde det gå en hel vecka. Istället tog andra arbetsuppgifter, som utbildning och att delegera arbetsuppgifter till annan personal, upp en stor del av tiden.

Dessutom gick en stor del av arbetsdagen åt att ta hand om patienter med ett omfattande omvårdnadskrav vilket tvingade personalen att åsidosätta sina andra patienter.

Sjuksköterskorna har under denna period upplevt både en kraftig stress samt känt otillfredsställelse med sitt arbete.