Coronaviruset kan slå hårt mot de små företagen

Arbetsmarknad

Den pågående ekonomiska krisen som följt i spåren av Coronaviruset ser ut att drabba såväl anställda som många av Sveriges småföretagare, rapporterar SvD. Restaurangägare, taxichaufförer och många andra företagare inom utsatta branscher vittnar om enorma konsekvenser av krisen.

Den närmsta månaden kommer att vara tuff för många av Sveriges småföretagare, spår Erik Sjölander på Småföretagarnas Riksförbund. 

– Vi har cirka 200 000 småföretagare i Sverige i dag. Jag skulle säga att hälften av dem kan vara hotade om fyra till fem veckor. 

Förutom brist på kunder och därmed intäkter är det även dags för majoriteten av alla företag att göra skatteinbetalningar under våren, något som kommer att förvärra den ekonomiska situationen för många företag ytterligare. Krisen har tagit många företagare på sängen och många står helt utan ekonomisk buffert. Nu är förhoppningen att staten ska komma till undsättning med uppskjuten skatteinbetalning och ekonomiskt stöd för att klara löneutbetalningar.

Krisens utveckling beror på virusets spridning

Hur den ekonomiska krisens utveckling kommer att se ut de närmsta veckorna och månaderna är starkt kopplat till Coronavirusets spridning. Om spridningen avtar skulle det innebära färre restriktioner för allmänheten. Det kan i sin tur leda till att företagen börjar få tillbaka sina kunder. 

Enligt experter är situationen mycket svårbedömd, vilket har lett till stor osäkerhet och oro hos många företagare. Enligt Erik Sjölandet kan så många som 200 000 svenska småföretagare vara hotade inom 4–5 veckor, allt beroende på den kommande tidens utveckling.

SAS och Volvo bland de drabbade företagen

Samtidigt som oron är stor hos mindre företag genomgår även Sveriges största företag stora kriser för tillfället. Volvo pausade under dagen all tillverkning vid sina svenska fabriker och SAS meddelade i veckan att 10 000 anställda permitteras. 

Gunther Mårder, VD för Företagarna, tror att just varsel kommer att bli en vanlig försiktighetsåtgärd från många företag.

– Om en månad tror jag vi har över 100 000 varslade i Sverige.

Han hoppas samtidigt att viruset inom kort ska vara så pass avdramatiserat att anställda kan återgå till sina arbeten. Även om faran för smittspridning inte kommer att vara över kan förbättrade rutiner och en acceptans i samhället göra att efterfrågan börjar öka och återgå till normalnivåer.