hand håller paraply över spargris med munskyddDen som blir långvarigt sjuk i covid-19 kan i vissa fall få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det återstår dock en del förhandling om hur sådana fall ska bedömas. Foto: Watchara Ritjan/Shutterstock.com

Arbetsrätt

En undersköterska som blivit långtidssjuk i covid-19 kommer att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det beslutades nyligen av TFA-nämnden, som godkände insjuknandet som arbetsskada, skriver Kommunalarbetaren

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är en försäkring som ingår i kollektivavtal. Hos dem kan arbetstagare ansöka om ersättning för skador som har uppkommit på grund av jobbet.

Ärenden som kommer in prövas vanligtvis av bolaget AFA Försäkring. Men det finns också en särskild TFA-nämnd som prövar ärenden där försäkringsbolaget behöver vägledning.

Rimligt att anta att personen smittats på jobbet

För första gången har nu ett fall av covid-19 prövats i nämnden. Fallet gällde en undersköterska som jobbar på ett äldreboende och nu alltså insjuknade i viruset. 

– Då var frågan om undersköterskan hade haft sådana arbetsuppgifter att man kunde anta att hen hade blivit smittad i sitt arbete när hen utförde sina arbetsuppgifter. Det tyckte vi var rimligt att anta i det fallet, säger Annica Nordström Sjödin, som sitter med i nämnden och också är ombudsman för Kommunal.

Nämnden kom fram till att godkänna kvinnans ansökan om ersättning. I det här fallet räknades alltså covid-19 som en arbetsskada. 

180 dagars sjukdom krävs för ersättning

För dem som jobbar i vård och omsorg finns förstås risken att bli smittad i sitt arbete. Men för att det ska räknas som arbetsskada krävs att du varit sjuk länge. Enligt Annica Nordström Sjödin ska sjukdomen vara minst 180 dagar, vilket förhoppningsvis få behöver uppleva.

Facket vill nu förhandla om att ändra de här villkoren, så att det inte krävs 180 dagar. Men arbetsgivarparten har än så länge inte gått med på det.

TFA-nämnden får in allt fler ärenden där personer smittats av covid-19 på jobbet. Inte bara från undersköterskor, utan även personliga assistenter och andra yrkesgrupper som fått långvariga symtom av sjukdomen. Det är förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare som avgör hur de här ärendena ska bedömas.

Försäkringskassan kan göra en annan bedömning

Det är oklart om även Försäkringskassan har godkänt fallet som en arbetsskada. Men för just covid-19 behövs inte deras godkännande för att kunna få ersättning. Det beror på att regeringen har lagt till covid-19 i arbetsskadeförsäkringen.

Enligt Kommunalarbetarens uppgifter har Försäkringskassan fått in mer än 11 000 anmälningar som berör covid-19 som arbetsskada. Kommunals yrkesgrupper står för över 60 procent av fallen.