Avtal

Arbetarna på APM Terminals i Göteborgs hamn tillhör två olika fackförbund, Hamnarbetarförbundet och Transportarbetarförbundet. Men arbetsgivaren APM Terminals har bara tecknat kollektivavtal med den senare. Arbetsgivarens nekande av kollektivavtal till Hamnarbetarna är orsaken till den konflikt som pågått i snart två år. Men problematiken sträcker sig i egentligen mycket längre tillbaka i tiden än så.

Hamnarbetarförbundet vill ha kollektivavtal

På APM Terminals i hamnen i Göteborg arbetar ungefär 250 personer tillhörande Hamnarbetarförbundet. Med det är man det fackförbund med flest medlemmar i hamnen. På APM finns även arbetare tillhörande Transportarbetarförbundet. 

Under flera år har Hamnfyran, Hamnarbetarförbundets avdelning i Göteborg, velat skriva kollektivavtal med APM. APM har sagt nej. Istället är det LO-anslutna Transportarbetarförbundet som haft kollektivavtal. Det bästa APM kunnat erbjuda är ett hängavtal. Det är inte bra nog enligt Hamnfyran som vill ha mer inflytande än vad ett sådant avtal innebär. De känner sig motarbetade och upplever att de inte får företräda sina medlemmar. Konflikten har därefter varit låst, och strejker och blockader har avlöst varandra vilket inte förbättrat den rådande situationen.

Klimatet har försämrats

Klimatet har de senaste åren blivit allt sämre och företrädare för Hamnarbetarförbundet berättar att man tidigare fått vara med på förhandlingar där man kunnat arbeta för sina medlemmar. 

– Vi har ju deltagit i förhandlingarna på lokal nivå, vi har haft en möjlighet att påverka våra medlemmars situation. I dag ligger den möjligheten helt i händerna på andra organisationer. Och nu det senaste har man varslat om uppsägningar. En stor majoritet som kommer att varslas är våra medlemmar och dem har vi då ingen möjlighet att företräda, säger Eskil Rönér, ordförande i Hamnarbetarförbundet, till Arbetet.

APM:s vd Henrik Kristensen ser inga konstigheter i att Hamnfyran inte är med på några förhandlingar.

– Om Hamnfyran har förslag på hur vi ska undvika uppsägningarna lyssnar vi gärna på det. Men det är klart att själva förhandlingsdelen sköts med avtalsparterna, säger Henrik Kristensen.

Konflikten har pågått i över 40 år

Det dåliga klimatet sträcker sig egentligen längre tillbaka i tiden än ett par år. Faktum är att problematiken varit densamma i decennier.

– Jag tänker att den har väl pågått 30 eller 40 år faktiskt. Det är ju inte något nytt att Hamnfyran står utanför kollektivavtalet. Det verkar som att kärnfrågorna är desamma. Man önskar ökat inflytande över dem som har kollektivavtal och det tror jag blir riktigt svårt. Man måste respektera den svenska modellen. Det är ju så att ett fack som kommer in först i en verksamhet får kollektivavtal och de andra får hängavtal, säger Henrik Kristensen.

Direktlinje läggs ned efter 50 år till följd av konflikten

Den konflikt som råder har haft stor negativ påverkan på hamnen i Göteborg, På grund av varsel, blockader och strejker har fraktvolymerna minskat. Sämst har det gått för containertrafiken som minskat sin hantering med 19 procent. Det är den sämsta noteringen någonsin.

– Detta är ett tapp vi inte har varit i närheten av tidigare i hamnens historia, och det i ett läge där containerhandeln har ökat globalt under året, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs hamn, i ett pressmeddelande.

Oroligheterna har istället inneburit ett lyft för containerverksamheten i Stockholms hamnar. Där har volymerna ökat från 54 000 enheter till 60 000 enheter på ett år. 

Konflikterna har fått rederiet ACL att lägga ned sin direktlinje mellan Göteborg och USA. Istället kommer trafiken till USA gå via Antwerpen, Belgien. Frakttiderna till och från Göteborg kommer därmed förlängas med flera dagar. Med detta läggs en direktlinje ned som funnits i 50 år.