Kvinna står vid huvudänden av ett bord och talar till sina medarbetare som sitter och lyssnar.Den globala arbetsmarknaden domineras av männen som har en högre medellön. Flera undersökningar visar också att det bara är 20 procent av styrelseposterna som innehas av en kvinna. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Undersökningar

För varje år ökar medellönen för både män och kvinnor och lönegapet minskar. Men globalt är kvinnors medellön nästan hälften så låg som männens och antalet kvinnor som rekryteras till chefsposter är få. Dessutom har kvinnors arbete i hemmen ökat under pandemin, skriver Arbetet.

I dag på den internationella kvinnodagen uppmärksammar Arbetet skillnaden mellan män och kvinnor globalt sett. För varje år har den globala medellönen ökat, men trots det har män fortfarande dubbelt så hög meddellön som kvinnor.

Det är bara 47 procent av alla kvinnor i världen som ingår i den globala arbetskraften och motsvarande siffra för männen är 74 procent. 

Kvinnor utför mer arbete i hemmen än män

Enligt en undersökning från FN som gjordes under hösten i 40 länder har kvinnors arbete i hemmen ökat. På grund av coronapandemin riskerar en generation av jämställdhetsarbete att försvinna. Kvinnor utförde redan innan pandemins utbrott tre gånger mer arbete i hemmen än männen. Något som nu har ökat. 

Svårt att ansluta sig till arbetsmarknaden när arbetet i hemmen ökar

För kvinnor betyder det att det inte är lika många som har möjlighet att ansluta sig till arbetsmarknaden under 2020. Coronapandemin har dessutom lett till att fler kvinnor än män har blivit arbetslösa.

Branscher som har drabbats mycket hårt av nedstängningar till följd av pandemin är bland annat hotell- och restaurang, detaljhandeln och textilindustrin. Det är tre branscher där det arbetar många kvinnor.

Manlig dominans i länders styre och på de större företagen

Enligt UN Woman är det bara 22 av 196 länder som har ett kvinnligt styre, även om världen under de senaste åren fått fler regeringschefer och kvinnliga presidenter. 

Om man tittar på de 500 största företagen i världen ser könsfördelningen ännu sämre ut. Enligt affärstidningen Fortune var det bara 13 av de 500 företagen som hade en kvinnlig vd under 2020.

Bara 20 procent kvinnor på styrelseposter

Männen dominerar även i styrelserummet och flera undersökningar visar att det bara är 20 procent av styrelseposterna som innehas av kvinnor. 

Enligt en rapport som den schweiziska stiftelsen Världsekonomiskt forum presenterat kommer det att dröja till 2276 innan det råder jämställdhet på arbetsmarknaden globalt.