Åsa Fahlén

Avtal

Efter en långdragen process är äntligen det nya läraravtalet klart. Lärarfacken och arbetsgivarparten SKL har tillslut enats om ett avtal som sträcker sig tre år framåt. Några siffror gällande löneutveckling innehåller däremot inte avtalet.

Ett nytt kollektivavtal för landets lärare är klart. Processen har varit lång och utdragen men till slut kunde Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och arbetsgivarparten SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, enas kring ett avtal.

Det nya avtalet gäller i trå år framöver och omfattar över 200 000 offentliganställda lärare.

– Det här blev bättre än jag i de mörkaste stunderna befarade, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, till SvD.

I avtalet slår man fast att skolor och kommuner måste jobba mer med arbetsmiljön för att minska stress. Dessutom måste man se över arbetstid och om arbetssituationen för landets lärare är hållbar.

Avtalet innehåller inga siffror gällande löneutveckling

Det nya avtalet innehåller mycket, något det däremot inte innehåller är siffror gällande löneutveckling.

Att inte några siffror presenteras tas dock emot positivt. Man tror nämligen att det kan löna löneutvecklingen att ha ett sifferlöst avtal. Enligt det nya avtalet ska erfarenhet, kompetens och kontinuitet bidra till lönelyft. Det ska inte som tidigare krävas att man byter arbetsgivare för att få upp lönen.

Om man ser till siffror från SCB, Statistiska Centralbyrån har grundskoleläraren fått ett lönelyft med 12,7 procent mellan åren 2014 – 2017. Motsvarande siffra för gymnasielärare är 10,3 procent. Det är mer än snittökningen på hela arbetsmarknaden som ligger på 7,3 procent.

[Ads1]

Löneavtalet är kraftigt försenat

Det nya löneavtalet signerades på torsdagskvällen och det var inte en dag för sent. Det tidigare avtalet löpte ut redan i mars men på grund av meningsskiljaktigheter har man inte lyckats komma överens om något nytt.

Man har bland annat varit tvungen att ta in medlare då båda parterna stått så pass långt ifrån varandra.