Närbild på person som fyller i formulär.Många av de som går i tankarna på att byta jobb tror att de i så fall kommer att ansöka om omställningsstudiestöd. Det visar en undersökning från SKR. Foto: jannoon028/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt en ny undersökning från SKR (Sveriges kommuner och regioner) funderar sju av tio personer mellan 36 och 65 år ibland eller ofta på att byta yrke. Varannan uppger att de känner till omställningsstudiestödet, och så många som var fjärde tror att de kommer att använda det. Det skriver Publikt.

I undersökningen har SKR intervjuat 2 000 yrkesverksamma personer mellan 36 och 65 år om hur de ser på arbete, studier och omställning. Sju av tio (det vill säga 70 procent) svarade att de ibland eller ofta har tankar på att byta jobb, och var fjärde uppger att de tror att de då kommer att använda omställningsstudiestödet.

Många sökande väntar fortfarande på besked

Bodil Umegård, sektionschef på SKR, har kommenterat resultatet av undersökningen i ett pressmeddelande. Hon konstaterar att det har funnits stort intresse för stödet under det första året, men att det fortfarande är många av de sökande som inte ens har fått svar. 

Eftersom undersökningen visar att det är så pass många som är intresserade av att använda omställningsstudiestödet framöver, är det enligt Umegård viktigt att säkerställa att man kommer kunna hantera ansökningarna inom rimlig tid.

Vissa utbildningar särskilt populära

Statistiken visar att nästan en fjärdedel av ansökningarna som CSN har beviljat hittills gällt utbildningar inom hälso- och sjukvård, pedagogik- och lärarutbildningar samt omsorg och socialt arbete. Man ser även att omställningsstödet framför allt har använts av kvinnor över 40 år och att många av de sökande är kommun- och regionanställda.

Bodil Umegård menar att det kan vara en indikation på att många anställda i deras sektor väljer att använda stödet för att vidareutbilda sig inom sitt yrke eller sin bransch.

– Både omställning och kompetensutveckling behövs för att klara välfärdens kompetensförsörjning, sammanfattar hon i pressmeddelandet.