Vårdförbundets förhandlingschef annelie söderberg och två sjuksköterskor som diskuterar ett testresultatVårdförbundet kommer att följa upp hur avtalet påverkar löneutvecklingen för vårdarbetare

Avtal

Efter en lång tid av förhandlingar har nu Vårdförbundet kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om ett nytt kollektivavtal för vårdanställda. Båda parterna är nöjda med resultatet, som bland annat kommer innebära högre löner för särskilt yrkesskickliga, skriver Vårdfokus.

Det har gått nästan två månader sedan det gamla avtalet gick ut mellan Vårdförbundet och SKL. Det har varit svårt att enas om ett nytt avtal och parterna fick ta hjälp av medlare för att komma framåt i förhandlingarna.

Men i torsdags kväll meddelade man på en presskonferens att ett nytt kollektivavtal har utformats. Det nya avtalet påverkar omkring 90 000 vårdanställda i offentlig sektor, däribland sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.

Särskilt yrkesskickliga ska få högre lön

Den svåraste frågan att lösa har varit Vårdförbundets krav på 10 000 kronor extra i månaden till särskilt yrkesskickliga vårdarbetare. 

Parterna har nu enats om att prioritera lönehöjning för denna grupp av anställda, även om inga specifika siffror framgår inte ur det nya avtalet. Det innebär alltså att nya löner ska förhandlas fram lokalt mellan chefer och medarbetare snarare än regleras i kollektivavtalet.

Förhoppningen är att detta ska förstärka karriärmöjligheterna för medarbetarna och locka såväl ny personal som befintlig personal att fortsätta jobba.

Avtalet gäller retroaktivt från den 1 april

En annan förändring som avtalet innebär är att nattpersonal ska få sänkt arbetstid per vecka från och med april nästa år. Dessutom ska facket och arbetsgivaren arbeta gemensamt med att se över löner och införa karriärmodeller i Sveriges regioner och större kommuner.

Avtalet gäller för tre år framåt och redan från den 1 april, då det från början var planerat att vara klart. Därför kommer nya löner som förhandlas fram att betalas ut för april i efterhand.

Både Vårdförbundet och SKL tror på god löneutveckling

Såväl Vårdförbundets som SKL:s representanter är nöjda med resultatet av den långdragna förhandlingsprocessen.

– Vi har lyckats få in tydliga skrivningar om att särskilt yrkesskickliga, som halkat efter så länge, nu ska prioriteras i den lokala lönebildningen och vi kommer att följa utvecklingen noga, säger Annelie Söderberg som är Vårdförbundets förhandlingschef.

Även Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen för SKL, tror att avtalet kommer att ge större lönespridning och god löneutveckling inom vårdsektorn.