En bild på Pia Bergman från Skatteverket och städarePia Bergman från Skatteverket. Foto: Mikael Gustavsen/Arbetsmiljöverket

Arbetsmarknad

Svarta städjobb som sker nattetid är fortfarande ett problem inom branschen, trots samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och myndigheter. Nu börjar Skatteverket och Arbetsmiljöverket arbeta tillsammans för att lösa problemet. 

Under förra veckan rapporterade Fastighetsfolket  om Skatteverkets och Arbetsmiljöverkets nya samarbete som syftar till att mota bort svartjobben från städbranschen. Svartjobben ses som ett stort problem och fokus läggs på de svarta städjobb som sker nattetid.

Svartjobben fortsatt stort problem i städbranschen

Att svartjobben som är verklighet inom städbranschen fortfarande är ett problem är Fastighets, Skatteverket och Almega överens om. Detta samarbete mellan myndigheter, Skatteverket, fackförbund och arbetsgivare till trots. 

Enligt Pia Bergman, som är nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket, existerar det ett stort mörkertal bland de som utför städjobb nattetid. 

– Det är ingen som kontrollerar vem som egentligen städar en stängd lokal, säger Pia Bergman till Fastighetsfolket.

[Ads1]

Myndigheterna behöver effektivare verktyg

Pia Bergman menar vidare att Skatteverket saknar verktyg för att få bort svartjobben och att hon istället tagit kontakt med arbetsmiljöverket för att se över verktygen.

Skatteverket skulle bland annat behöva utföra realtidskontroller för att säkerställa att de anställda verkligen städar eller låta personalen logga in eller stämpla in med hjälp av fingeravtryck, så kallad biometri.

Att använda sig av biometri är myndigheterna positiva till men fackförbunden ifrågasätter metoden och menar att det kan bli integritetsproblem. 

Vill inte ha ett ökat samarbete med polisen

I samband med lönefusket för svartjobb inom byggbranschen som Dagens Industri tidigare rapporterat om menade Karl-Petter Thorwaldsson att han kunde se samma problem inom städbranschen samtidigt som han föreslog ett tajtare samarbete mellan polisen, arbetsgivare och fackförbund.

Men varken Fastighets, Skatteverket eller Almega håller med och Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega, menar att polisen är en komplicerad myndighet att samarbeta med då det blir en fråga om resurser.