Glasruta med matematiska uträkningar i förgrunden med tre personer bakom rutan.Matematiker är ett av de yrken som enligt Sacos prognoser kommer ha låg konkurrens 2028. Av de yrken som är med på Sacos lista är det dessutom yrket med högst genomsnittslön. Foto: Erickson Stock/Shutterstock.com

Undersökningar

Sacos årliga prognos om framtidsutsikterna på arbetsmarknaden för akademiker är publicerad, och Fackförbund.com har valt ut tio yrken med förväntad låg konkurrens som dessutom har de högsta medellönerna enligt SCB:s lönestatistik. Läs vår topp 10-lista här!

Saco har tagit fram en prognos för hur arbetsmarknaden för ett sextiotal akademiska yrken väntas se ut om fem år, det vill säga 2029. Prognoserna delas in i tre kategorier: Liten konkurrens, Balans och Stor konkurrens. 

Info! För varje yrke anger Saco hur säker prognosen är på en osäkerhetsskala från 1 till 5, där 1 är relativt säker och 5 är högst osäker.

Vi har fokuserat på kategorin Liten konkurrens och sedan valt ut de tio yrken som dessutom har de högsta genomsnittliga månadslönerna, enligt statistik från SCB (framtagen 2022) . Värt att betona är att det är medellönen för alla olika åldrar och grader av erfarenhet, och inte en lön man kan förvänta sig att få som nyutexaminerad.

Resultatet ser du här nedanför.

1. Matematiker: 67 200 kronor

Redan i dag råder relativt låg konkurrens på arbetsmarknaden för matematiker, både för nyutexaminerade och erfarna. Och prognosen är alltså att det kommer vara fortsatt låg konkurrens för dig som utbildar dig till matematiker. Digitaliseringen har bidragit till större möjligheter att förstå och beskriva verkligheten, vilket i sin tur har ökat efterfrågan på både matematiker, statistiker (läs mer om statistiker längre ner på sidan), aktuarier och analytiker.

På en osäkerhetsskala från 1 till 5 ligger prognosen på en trea.

2. Civilingenjör: 59 400 kronor

Som civilingenjör kan du jobba med allt från forskning och teknikutveckling till produktionsplanering och marknadsföring. I dag är konkurrensen låg för nyutexaminerade civilingenjörer, och bedömningen är att det kommer vara relativt låg konkurrens även om fem år. Prognosen ligger på en trea på Sacos osäkerhetsskala, där den största påverkande faktorn är konjunkturläget. Något att annat som påverkar är att civilingenjörsutbildningar omfattar väldigt många olika teknikområden och branscher, med varierande förutsättningar på arbetsmarknaden.

Genomsnittslönen för civilingenjörer har vi tagit från Sveriges Ingenjörers lönestatistik för 2023.

3. Tandläkare: 52 700 kronor

För nyutexaminerade tandläkare är det redan i dag liten konkurrens om jobben, och för yrkeserfarna är konkurrensen ännu mindre, även om det varierar regionalt. Bedömningen är att det kommer vara fortsatt låg konkurrens på arbetsmarknaden för tandläkare om fem år.

Prognosen ligger på en tvåa på osäkerhetsskalan, vilket innebär att den är relativt säker. Saco betonar dock att läget kan påverkas av politiska beslut och olika samhällshändelser.

4. IT-akademiker: 52 700 kronor

För IT-akademiker, till exempel data- och systemvetare och it-arkitekter, ser framtiden fortsatt lovande ut både för nyutexaminerade och erfarna, enligt Sacos prognoser. Samhällets ökande behov av digitala tjänster bidrar till en allt större efterfrågan på IT-akademiker, och det finns inga tecken på att den trenden kommer att vända. Saco beskriver även arbetslösheten bland exempelvis data- och systemvetare som mycket låg. Prognosen för IT-akademiker ligger på en trea på osäkerhetsskalan.

Vi har kollat genomsnittslönen för data- och systemvetare och it-arkitekter, men lönenivån kan variera mellan olika grenar av denna yrkesgrupp. 

5. Högskoleingenjör: 50 700 kronor

Som högskoleingenjör kan du till exempel arbeta med olika former av tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete, ofta nära verksamheten och i samarbete med civilingenjörer eller andra yrkesgrupper. I dag är det låg konkurrens på arbetsmarknaden för nyutexaminerade civilingenjörer och bedömningen är relativt oförändrat läge om fem år. Prognosen ligger på en trea på Sacos osäkerhetsskala, där omvärlds- och konjunkturläget är två påverkande faktorer.

Genomsnittslönen för högskoleingenjörer har vi tagit från Sveriges ingenjörers lönestatistik för 2023.

6. Veterinär: 48 500 kronor

Den generella bedömningen är att det finns goda jobbmöjligheter för de flesta veterinärer i dag, framför allt för erfarna och specialutbildade. Arbetsmarknaden ser också fortsatt lovande ut både på ett och fem års sikt. Prognosen ligger på en tvåa på osäkerhetsskalan.

7. Kemist: 48 000 kronor

I dag befinner sig arbetsmarknaden för kemister i balans, men prognosen är att konkurrensen är låg om fem år. Arbetslösheten är låg just nu och man ser även att siffrorna minskar. Kännetecken för arbetsmarknaden för kemister är de relativt stora skillnaderna mellan hög- och lågkonjunktur, där efterfrågan följer både upp- och nedgångar. Sacos prognos landar på en trea på osäkerhetsskalan, både för erfarna och nyutexaminerade. Osäkerheten beror främst på att kemister finns inom flera olika branscher och kan specialisera sig inom många områden.

8. Officer: 47 500 kronor

I dag finns det två olika officersinriktingar: den traditionella officeren som går en akademisk utbildning på Försvarshögskolan, och specialistofficeren vars utbildning sker via Försvarsmakten. Sacos prognos är att arbetsmarknaden för nya officerare, oavsett inriktning, ser mycket lovande ut kommande fem år. Prognosen ligger på en etta på osäkerhetsskalan, vilket alltså innebär att den är relativt säker.

9. Statistiker: 47 200 kronor

Precis som för matematiker ser prognosen för statistiker lovande ut, även om den ligger på en trea på Sacos osäkerhetsskala. Konkurrensen är dock låg i dag och det finns mycket som talar för att den kommer vara fortsatt låg om fem år. Som statistiker kan du jobba både inom privat och offentlig sektor med teoretisk och tillämpad statistik. Ofta kombinerar du dina kunskaper med kunskaper inom till exempel matematik, ekonomi eller medicin.

10. Präst: 46 400 kronor

I dag råder brist på präster i Sverige (särskilt utanför storstäderna) och därför är också konkurrensen om jobben låg. Arbetsmarknaden för behöriga präster väntas vara fortsatt mycket god om fem år, och bedömningen är att det även kommer finnas stora möjligheter att avancera i karriären, till exempel som mellanchef eller högsta chef. Sacos prognos ligger på en etta på osäkerhetsskalan, vilket innebär att den är relativt säker.

Så har vi sammanställt topp 10-listan

Vi utgick som sagt ifrån Sacos lista över yrken som väntas ha låg konkurrens 2029, och sedan sökte vi upp den genomsnittliga månadslönen för dessa yrken (i vissa fall yrkesgrupper) i SCB:s lönestatistik. De tio yrkena du ser här ovanför behöver inte nödvändigtvis vara de som väntas ha absolut lägst konkurrens om fem år, utan de är alltså de högst betalda yrkena som figurerar på Sacos lista.

Ta prognoserna med en nypa salt

Saco betonar i sin rapport att man ska komma ihåg att prognoserna som bäst är kvalificerade gissningar, även om de är bra. Prognoserna är baserade på kunskap av ett antal kända faktorer, men även på vissa antaganden av det som är okänt. Och precis som Saco påpekar är just okända faktorer och förändrade förutsättningar ofta en stor betydelse för vad som sker på arbetsmarknaden ett visst år.

Gå till Sacos Framtidsutsikter: Här finns jobben för akademiker för att läsa rapporten i helhet.