fastighetsarbetare putsar ett nyinstallerat fönster på en fasadInom fastighetsbranschen känner sig många skyddsombud motarbetade

Undersökningar

En stor del av skyddsombuden inom fastighetsbranschen blir motarbetade av sina arbetsgivare i sitt uppdrag. Det visar en enkät som facktidningen Fastighetsfolket har gjort. Framför allt är det möjligheten att gå den fackliga grundutbildningen som skyddsombuden har svårt att få igenom.

Fastighetsanställdas Förbund har gjort en enkätundersökning för att ta reda på hur skyddsombudens uppdrag fungerar på arbetsplatserna. Överlag visar svaren på ett positivt resultat, som pekar på att arbetsgivare lyssnar på skyddsombudens synpunkter.

Det gäller däremot inte på alla arbetsplatser. Ungefär en femtedel av skyddsombuden upplever sig inte få det stöd de behöver från sina arbetsgivare för att kunna ha ett gott samarbete kring arbetsmiljöfrågor.

Måste ta ledigt för att gå facklig utbildning

28 procent av de svarande menar sig någon gång ha blivit motarbetade eller förhindrade i uppdraget som skyddsombud. Framför allt lyfts att skyddsombuden inte får avsätta arbetstid för facklig utbildning. För att få gå utbildningen har skyddsombud i stället behövt ta ut tjänstledigt eller semester, vilket har påverkat deras lön och övriga ledighet.

Andra brister som framkommer i enkäten är att fackliga representanter inte alltid informeras om förändringar på arbetsplatsen eller involveras i beslut som rör arbetsmiljön, samt att skyddsronderna är för få och för korta.

Skyddsombudens uppdrag är också fackets ansvar

Fastighets arbetsmiljöombudsman Torbjörn Jonsson tycker att situationen som enkäten visar inte är acceptabel. Inget skyddsombud ska känna sig motarbetad av arbetsgivaren. Men ansvaret för att skyddsombuden får sin grundutbildning ligger också på facken, menar han.

– Om det lokala skyddsombudet inte har fått gå en sådan inom en viss tid så åligger det oss att ha koll på det. Våra regionala skyddsombud ska ha ett mentorskap för det lokala skyddsombudet, med regelbunden kontakt, säger han till Fastighetsfolket.

Torbjörn Jonsson menar också att det är fackets ansvar att informera arbetsgivaren om vad det innebär att någon har blivit skyddsombud för arbetsplatsen. Avslutningsvis lyfter han att skyddsombud är arbetslivets hjältar och att arbetsplatser där man systematiskt arbetar med arbetsmiljön har färre olycksfall samt bättre trivsel och mående bland de anställda.