Truck som lyfter container med containerstack i bakgrunden.2023 var ett mörkt år sett till antalet arbetsrelaterade dödsolyckor. Bygg- och anläggningssektorn och transportbranschen är precis som tidigare år särskilt drabbade. Foto: Nuamfolio/Shutterstock.com

Arbetsmiljö

Under 2023 omkom totalt 62 personer i arbetsplatsolyckor, vilket är den högsta siffran sedan 2011. Det är även långt över snittet för de senaste tio åren, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Det rapporterar Arbetet.

Den 11 december 2023 omkom fem män när en bygghiss rasade på en byggplats norr om Stockholm. Och redan då kunde man konstatera att det blev ett oerhört mörkt år om man ser till antalet dödsfall relaterade till arbetslivet. Efter hissolyckan skedde ytterligare sex arbetsolyckor med dödlig utgång.

Enligt Arbetsmiljöverket miste därmed 57 personer (som räknas in i svensk arbetskraft) livet i arbetsolyckor under det gångna året.

Högsta siffran på 12 år

Antalet dödsfall på arbetet under 2023 är det högsta på 12 år, alltså sedan 2011. Om man ser till statistiken för de senaste tio åren (2013–2022) ligger snittet på 38 dödsfall per år, så även i det hänseendet har det alltså skett en markant ökning.

Ännu högre siffra efter särredovisning

Arbetsmiljöverket gör även en särredovisning för personer som inte ingår i den svenska arbetskraften. Där ingår arbetare som har jobbat i Sverige men har en utländsk arbetsgivare och även personer som varit på arbetsplatser som exempelvis praktikanter. Och när dessa räknas in uppgår antalet dödsfall i arbetet till 62. Även detta är den högsta siffran sedan 2011. Motsvarande siffra för åren 2013–2022 låg på i snitt 44 per år.

Yngsta personen som miste livet på arbetet var 14 år

Fjortonåriga Muhammad Al Yaqob dog i en olycka på sommarjobbet utanför Ulricehamn, och var den yngsta personen som miste livet på arbetet under 2023. Han klämdes ihjäl under en hjullastare som välte, vilken han enligt reglerna han egentligen var för ung för att köra.

Den äldsta som miste livet i en arbetsolycka 2023 var en 77-åring som föll från en hjullastare.

Vissa branscher särskilt utsatta

Precis som tidigare år är det tre branscher som är särskilt drabbade när det gäller arbetsrelaterade dödsolyckor: bygg- och anläggningssektorn och transportbranschen.

Man har även sett att flera olyckstyper som noterats tidigare år har upprepat sig även under 2023. Och det gäller bland annat klämolyckor som skett i samband med att last lossas från lastbilar. 

Faktum är att sådana olyckor har förekommit så ofta att Arbetsmiljöverket har granskat dem särskilt. I våras initierade myndigheten även en satsning på att inspektera just sådant arbete vid byggplatser.

Två av dödsfallen räknas som mord

I statistiken över antalet döda i arbetsolyckor för 2023 inkluderas två personer som har blivit mördade. Morden ska egentligen inte ha någon koppling till själva arbetet, men inkluderas i statistiken eftersom de har skett under arbetstid.