Arbetsförmedlingens logga på vit husfasad med människor i förgrunden.Enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer arbetslösheten bara fortsätta att sjunka under de kommande två åren. Samtidigt är långtidsarbetslösheten fortfarande ett stort orosmoln. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden under de kommande två åren är det en rätt ljus framtid vi går till mötes. Arbetslösheten är i dag tillbaka på samma nivåer som innan pandemin, och siffrorna kommer fortsätta nedåt. Värre är det med långtidsarbetslösheten som är större än någonsin. Det skriver Arbetet.

Arbetsförmedlingen har presenterat sin prognos för arbetsmarknaden de kommande två åren, och det är en ljus bild som målas upp. Arbetslösheten går stadigt nedåt och ligger i dag på samma nivåer som innan pandemin bröt ut.

Under en pressträff berättar Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker, att arbetslösheten framför allt har minskat bland unga vuxna mellan 18 och 24 år, inrikesfödda och personer som har en gymnasieutbildning.

Fortsatt sjunkande siffror fram till 2023

Prognosen är att arbetslösheten kommer fortsätta att minska framöver, i alla fall fram till 2023. Nu i november låg arbetslösheten på 7,2 procent, och nästa år väntas den ligga på 7,1 procent. 2023 har den enligt Arbetsförmedlingens beräkningar gått ner till 6,8 procent, men myndigheten betonar att det finns faktorer som kan påverka bedömningen.

Sandra Offesson menar att vi fortfarande lever i en pandemi där utvecklingen ännu är osäker.

Långtidsarbetslösheten större än någonsin

Prognoserna må se ljusa ut, men det finns fortfarande vissa delar som oroar. Långtidsarbetslösheten är just nu större än någonsin och visar inga tecken på att ge med sig. I dagsläget har 49 procent av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen varit arbetslösa i över ett år. Det är 28 000 fler än innan pandemin, och den högsta siffran sedan man införde definitionen för 15 år sedan.

Sandra Offesson menar att tudelningen på arbetsmarknaden har blivit allt större och att situationen för de som redan var arbetslösa blivit svårare.