människor sitter i kö i väntan på arbetsintervjuNya siffror från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten ökat i hela landet

Arbetsmarknad

Arbetslösheten ökar i hela landet, men allra mest i Stockholmsregionen. Enligt Arbetsförmedlingens statistik för september 2020 hade arbetslösheten i Stockholms län stigit med 2,7 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. Analyschefen Annika Sundén menar att coronakrisen har slagit på bred front.

Enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen ökar arbetslösheten i hela Sverige. Mellan september 2019 och september 2020 har antalet arbetslösa stigit med cirka 111 000 personer, vilket motsvarar en ökning på 2,0 procent.

Men det man även kan se är att arbetslöshetens omfattning varierar mellan olika län. Ökningen är som störst i Stockholm (2,7 procentenheter), Uppsala (2,2 procentenheter) och Västra Götalands län (2,1 procentenheter), och som minst i Norrbottens och Västernorrlands län (båda 0,9 procentenheter).

”Krisen har slagit på bred front”

Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén menar att det finns tydliga orsaker bakom den varierande graden av arbetslöshet i landet.

– Län där den privata tjänstesektorn är mer utbredd har drabbats hårdare av pandemin, medan län som har en större andel jobb i offentlig sektor inte drabbats i lika stor utsträckning. Dock har krisen slagit på bred front, säger hon i ett pressmeddelande.

Antal långtidsarbetslösa fortsätter att öka

I september såg Arbetsförmedlingen en nedåtgående kurva för antalet arbetslösa som varit inskrivna mindre än ett halvår. Men antalet långtidsarbetslösa har däremot fortsatt att öka. Enligt statistiken har cirka 93 000 av de som är inskrivna varit arbetslösa mellan sex och tolv månader. Det är en ökning på 27 000 personer jämfört med samma period förra året.

Enligt Annika Sundén är det av största vikt att de som varit arbetslösa under en längre period nu är öppna för att söka jobben som finns ute på marknaden, vilket i vissa fall kan innebära yrkes- eller branschbyte.

Arbetsmarknaden i siffror

Arbetsförmedlingen har gjort en kortare presentation av hur den svenska arbetsmarknaden såg ut i september 2020 jämfört med september 2019. I förhållande till den registrerade arbetskraften var 9,0 procent, det vill säga 464 405 personer registrerade som arbetslösa i september 2020. I september förra året låg den siffran på 7,0 procent, vilket motsvarar 353 499 personer.

Man har sett en ökning från 9,1 till 12,8 procent av antalet arbetslösa ungdomar mellan 18–24 år, men även av antalet personer som deltar i program med aktivitetsstöd: 273 496 personer i september 2020 och 160 677 personer 2019. Värt att nämna är att 40 202 personer av de inskrivna på Arbetsförmedlingen fick jobb i september i år, vilket kan jämföras med 29 468 personer 2019.