Kvinna sitter vid arbetsplats och håller handen mot nacken.Enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket ökade ohälsan på svenska arbetsplatser under 2020. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste arbetsrelaterade besvären. Foto: Fulltimegipsy/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket har ohälsan på svenska arbetsplatser ökat under pandemiåret 2020, där 32 procent av alla sysselsatta personer i landet uppger att de har hälsoproblem som kan kopplas till arbetslivet. De vanligaste besvären är trötthet och värk i kroppen, ofta orsakat av ökad arbetsbelastning och påfrestande arbetsställningar.

Av Sveriges 5 miljoner sysselsatta personer har 1,6 miljoner upplevt någon form av arbetsrelaterade besvär under 2020, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Det motsvarar 32 procent, vilket är en ökning jämfört med 2018 då siffran låg på 28 procent. Värst drabbade är kvinnor som jobbar inom kommuner och regioner, där 37 procent upplever besvär kopplade till arbetet. 

– Framför allt är det fler kvinnor inom vård och omsorg som upplever arbetsrelaterade besvär. Det är knappast förvånande med tanke på de effekter som pandemin haft i dessa branscher, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Viktigt att förebygga besvär kopplade till verksamheten

Enligt Erna Zelmin-Ekenhem bör dessa upplevelser ses som ett varningstecken och att att vissa saker i arbetslivet helt enkelt behöver förbättras. Här har arbetsgivarna så klart ett stort ansvar att se över verksamheten och lyfta sådant som man behöver jobba aktivt med. Hon menar att det är av största vikt att förebygga fysiska besvär såväl som besvär som kan kopplas till sociala eller organisatoriska faktorer.

Många besväras av trötthet och värk i kroppen

Några av de vanligaste arbetsrelaterade besvären är trötthet, smärta och värk i kroppen, till exempel i axlar, arm och nacke. 74 procent uppger att de besväras av trötthet, medan 64 procent uppger att de har fysisk smärta och 58 procent att de har problem med värk i axlar, armar och nacke.

Enligt Arbetsmiljöverket är det i de allra flesta fall för hög arbetsbelastning som ligger bakom besvären, men det kan även handla om tunga och monotona arbetsställningar eller långvarigt stillasittande.

Vanligare med oro och ångest bland yngre

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport är besvär orsakade av oro eller ångest vanligare bland yngre. Framför allt i åldersgrupperna 16-29 och 30-49 år där nästan varannan sysselsatt person uppger att de besväras av oro och ångest till följd av arbetet. Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, tror detta kan ha att göra med den ofta svåra balansgången mellan arbets- och familjelivet.