Europeiska flaggan med euro-sedlar och skärm med börsresultat som syns igenom.En bidragande orsak till Sveriges sjunkande reallöner är våra långa kollektivavtal, enligt Medlingsinstitutets analys.Foto: Giulio Benzin/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt en internationell analys av Medlingsinstitutet har reallönerna i Sverige (justerat för inflationen) minskat mer än i de flesta av euro-länderna. Myndigheten menar att detta har att göra med de långa kollektivavtalen på svenska arbetsmarknaden. Det rapporterar Publikt.

Medlingsinstitutet konstaterar att Sverige har haft en långsammare löneökning och högre inflation jämfört med många andra länder världen över. Och efter att man har justerat den faktiska köpkraften utifrån inflationen ser man att de svenska reallönerna också har minskat mer än i majoriteten av länderna i euroområdet.

Långa kollektivavtal ligger bakom nedgången

Medlingsinstitutets rapport visar att det finns ett tydligt samband mellan minskade reallöner och långa kollektivavtal. Länder som Sverige, Danmark och Italien har kollektivavtal med långa löptider, och här har också reallönerna minskat mer än i de flesta av konkurrentländerna.

Italienska reallönerna har minskat mest i Västeuropa

Om vi tittar på Sverige så tecknades treåriga avtal 2020, och även när inflationssiffrorna steg snabbare än beräknat fortsatte lönerna att stiga i enlighet med kollektivavtalen. Man såg ungefär samma utveckling i Danmark.

I Italien skrev parterna 2021 under flera stora avtal som gäller fram till 2024, vilket har gjort att de italienska reallönerna har sjunkit mest i hela Västeuropa.

Lönerna har stigit snabbare än priserna i flera länder

Man ser samtidigt att lönerna har stigit snabbare än priserna i flera länder, till exempel i Finland, Nederländerna, Belgien, Spanien och USA. 

Medlingsinstitutet konstaterar att USA inte har någon central samordning och att lönebildningen sker på företagsnivå eller individuell nivå, och menar att detta bidrog till att lönerna i landet började stiga markant mycket snabbare redan kvartalet efter att konsumentpriserna gick upp rejält våren 2021.