Person sitter vid bord med dator och har en katt framför sig.Flertalet studier som undersökt sambandet mellan distansarbete och produktivitet visar positiva resultat. Det finns även ett tydligt samband mellan möjligheten att jobba på distans och viljan att stanna kvar på den nuvarande arbetsplatsen. Foto: Sharomka/Shutterstock.com

Undersökningar

En forskargrupp vid Högskolan Gävle har gått igenom drygt 40 vetenskapliga studier gällande sambandet mellan distansarbete och produktivitet. De flesta av studierna visade en högre effektivitet bland distansarbetarna, och att möjligheten att jobba på distans även hade betydelse för viljan att stanna hos sin arbetsgivare. Det rapporterar Publikt.

Forskare vid Högskolan i Gävle har sett över totalt 43 artiklar från år 2000 och framåt som har undersökt sambandet mellan distansarbete och produktivitet. I majoriteten av artiklarna framgick det att anställda som fick jobba på distans var mer effektiva, utan att kvaliteten på arbetet för den skull blev lägre.

Har betydelse för viljan att stanna kvar hos arbetsgivaren

Forskargruppen kunde i sin genomgång även notera att möjligheten att få jobba på distans också hade betydelse för viljan att stanna kvar längre hos sin arbetsgivare.

Enligt Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan Gävle, har de sett att själva möjligheten att kunna välja distansarbetet betyder lika mycket som att faktiskt jobba på distans. Och att det som sagt även finns ett tydligt samband med viljan att jobba kvar på sin arbetsplats.

Vissa studier visade på sämre effektivitet bland distansarbetare

Men det fanns också artiklar som visade på sämre effektivitet bland distansarbetare. Studier där man har gjort särskilda jämförelser mellan personal inom samma bransch eller med samma arbetsuppgifter visade överlag mer positiva siffror än studier där man har gjort mer generella mätningar av produktiviteten.

Gunnar Bergström konstaterar att distansarbete förvisso inte är en enkel universallösning, men att det har stor potential att bidra positivt till anställdas produktivitet och arbetsprestation bara man tillämpar det på rätt sätt.